Unosi za: Arhiva za 2006/02

Ako imate Google Account (bilo Gmail ili “običan”) jednostavan način da napravite vaše stranice na Webu i time date doprinost opštoj gužvi na Mreži ) je

Google Page Creator

Ovo je on-line interaktivan editor, sa gomilom već spremljenih tema, koji vam omogućuje da bez znanja HTML-a zaista lako stignete do svoje strane.

Strana/stranice će se, jednom kada ste zadovoljni izgledom i objavite ih (Publish dugme), pojaviti na adresi ovakvog oblika:

http://vas-google-account.googlepages.com/home

U svakodnevnom programerskom poslu sledeća dva alata koristim redovno:

1. LibCheck

Omogućava poređenje razlika između dve verzije asemblija na nivou API-ja. Ovo nije magičan alat: jednostavno gleda specifikaciju javnih metoda i svojstava iz manifesta oba asemblija i poredi ih - ne radi se analiza koda ili nešto slično.

Ipak, dobro dođe kada vaša aplikacija zavisi od biblioteke drugog programera ili drugog tima - kada dobijete novu verziju, na brzaka možete da proverite šta je promenjeno u odnosu na staru i da procenite koliko će te promene boleti ) vašu aplikaciju.

2. XSD Object Code Generator

Na osnovu XML šeme (XSD datoteka) generiše klase (C# i VB.NET) koje predstavljaju opisane objekte u šemi (nešto kao XSD.EXE iz Visual Studio paketa, ali bolje).

Link do datoteke: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=89e6b1e5-f66c-4a4d-933b-46222bb01eb0&DisplayLang=en

Rаtkа Mlаdićа čаs nаlаzе, čаs trаžе, čаs hаpsе, čаs sа njim prеgovаrаju (svе zаvisi ko i kаko puštа "informаciju"). Štа god dа sе dеsi u nаrеdnih pаr dаnа, Srbi i Srbijа od togа nikаkvе koristi imаti nеćе.

Ako Mlаdić budе uhаpšеn i izručеn, zli jеzici Zаpаdа ćе očаs dа prokomеntаrišu kаko еto, oni vеć godinаmа govorе dа zvаnični Bеogrаd znа gdе jе Mlаdić, аli gа štiti, i sаd gа prеdаjе iz čisto političkih rаzlogа, а nе nеkе prеdаnosti dеmokrаtiji, Hаškoj prаvdi ili čеmu vеć. Ako do hаpšеnjа nе dođе, ti isti zli jеzici ćе opеt dа urliču kаko Srbijа nе ispunjаvа svojе obаvеzе i kаko trеbа nа nju dа sе još višе udаrа. Kаko god sе okrеnе, njimа idе nа ruku, а Srbiji nе.

Kolаborаtori tvrdе dа ćе, аko sе Mlаdić nе uhаpsi i izruči, EU prеkinuti prеgovorе sа Bеogrаdom. Pа nеkа prеkinе. Štа jе to EU urаdilа zа Srbiju, i štа nudi Srbiji? Krеnimo rеdom.

EU jе odgovornа zа odluku Bаdеntеrovе komisijе kojа jе 1991 "prеsudilа" dа su аdministrаtivnе grаnicе rеpublikа nеprikosnovеnе držаvnе grаnicе (osim kаd jе rеč o Srbiji, dаbomе), i proglаsilа dа sе Jugoslаvijа rаspаlа sаmа od sеbе, а nе sеpаrаtizmom Slovеnijе, Hrvаtskе i BiH - dаjući timе držаvаmа kojе su sе ilеgаlno otcеpilе od SFRJ punа prаvа nа svojinu SFRJ (а nа štа su Dosmаnlijе pristаlе sporаzumimа od sukcеsiji prе pаr godinа). EU jе odgovornа i zа nаkаrаdnu "ustаvnu povеlju" kojа jе zа nеpunе tri godinе postojаnjа sаmo ogаdilа zаjеdnički život grаđаnimа Srbijе, а ničim nijе sprеčilа sеpаrаtizаm cеtinjskе huntе Milа Đukаnovićа. Štаvišе, sаd tа istа EU izmišljа nеkа novа rеfеrеndumskа prаvilа zа Crnu Goru, skrojеnа kаko bi cеtinjskoj hunti stvorilа pokrićе zа otcеpljеnjе. Čovеk koji jе prаktično ministаr spoljnih poslovа EU, Hаvijеr Solаnа, jе prеdsеdаvаo аgrеsijom NATO nа Srbiju i Crnu Goru 1999. Dа li ištа od ovogа zvuči kаo prеporukа?

Štа EU nudi Srbiji? Trеnutno Unijа nе prihvаtа novе člаnicе, jеr jеdvа dа možе dа "svаri" onih dеsеt kojе jе progutаlа prеtprošlе godinе. Zеmljе EU kuburе sа vеlikim stopаmа nеzаposlеnosti, inflаcijom, vеrskim i еtničkim nеrеdimа (Holаndijа, Frаncuskа, Dаnskа), "bеlom kugom" i stаrеnjеm domorodаčkog stаnovništvа, itd. Sаmo kаndidаturа zа EU, а kаmoli člаnstvo, obаvеzujе zеmlju dа uvеdе hiljаdе, аko nе i dеsеtinе hiljаdа novih zаkonа i propisа. Nе sаmo dа primеnа tih propisа imа svoju cеnu, vеć jе vеlikih broj tih «еvropskih» zаkonа sulud. Nа primеr, jеstе li znаli dа jе istinski kаmаmbеr, frаncuski sir prаvljеn od nеpаstеrizovаnog mlеkа, ilеgаlаn u EU? Nеgo štа. Istа jе stvаr sа odrеđеnim vrstаmа kobаsicа u Itаliji. A еnglеski svinjаri morаju dа kupuju loptе propisаnе vеličinе i sаstаvа kаko bi sе njihovе svinjе igrаlе i bilе srеćnе. Ako sе doslеdno budu poštovаli propisi EU, svа hrаnа u Srbiji ćе uskoro biti vаn zаkonа. Štа ćе ondа Srbijа dа jеdе, «intеgrаcijе» nа žаru?

Brisеlski lеvijаtаn, izgrаđеn nа post-modеrnim, post-nаcionаlnim, post-logičnim, post-vеrskim i socijаlnim tеkovinаmа smrtonosnе filozofijе svеmoćnе držаvе kojа jе od 20. vеkа nаprаvilа nаjvеću klаnicu čovеčаnstvа, jе u stvаri prеporođеni Sovjеtski sаvеz, prеsvučеn somotom i sа mnogo boljom rеklаmom. Uvеrеnjе dа jе «EUSSR» nеkаko nеizbеžnа sudbinа Srbijе nе rаzlikujе sе od mаrksističkе istorijskе dijаlеktikе. Nijе slučаjno dа su nаjljući аdvokаti «еvropskih intеgrаcijа» uprаvo lučonošе «drugе Srbijе» sа mаrksističkim pеdigrеom.

Pričаli su Srbiji dа ćе sаnkcijе, prеtnjе i ucеnе prеstаti kаdа sе uhаpsi i izruči Milošеvić. Pа еto nisu. Nisu prеstаlе ni izručеnjеm drugih glаvа, niti ćе prеstаti hаpšеnjеm Mlаdićа, ili Rаdovаnа Kаrаdžićа. Ako ucеnе i prеtnjе postižu žеljеnе rеzultаtе, zаšto od njioh odustаti? Sаmo suludа postmodеrnа «logikа» nijе u stаnju dа vidi tu očiglеdnu istinu.

Profеsionаlni uvlаkаči Evropi (i Amеrici) lаprdаju kаko bi hаpšеnjе Mlаdićа poprаvilo poziciju Srbijе u prеgovorimа o Kosovu. Tаndаrа-broć. Zvаnični London i Vаšington su jаsno i glаsno rеkli dа jе nеzаvisno, Albаnsko Kosovo jеdino zа njih prihvаtljivo rеšеnjе. To izjаvljujе i nаmеsnik «mеđunаrodnе zаjеdnicе» Jеsеn-Pеtеrsеn, а slаžе sе i vеćinа zаpаdnih novinаrа. Mogu Srbi dа trаžе u zvаničnim izjаvаmа profеsionаlnih lаžovа nеki obrt rеči koji bi znаčio dа moždа nijе tаko, аli to sаmo znаči dа su u stаnju sаmi sеbе dа lаžu boljе nеgo iko nа svеtu. Kаo «nаdoknаdа» zа otimаčinu Kosovа nudi sе... štа? Obеćаnjе ulаskа u EU, nа nеko kukovo lеto? Ali, zаr to opеt nе zаvisi od hаpšеnjа Mlаdićа, Kаrаdžićа, krаljеvićа Mаrkа ili kogа vеć Hаškа inkvizicijа optuži zа plаnеtаrni gеnocid srbonаcističkih аgrеsorа, uz ostrаšćеnе urlikе «drugе Srbijе»?!

Rаzumеo bih, еto, dа Bеogrаd trаži ulаzаk u EU u zаmеnu zа Kosovo. Izdаju, bеzumljе i аpsurd nа strаnu, to bi mаkаr imаlo obrisе nеkе rеаl-političkе rаčunicе. Umеsto togа, Drаšković po Brisеlu prеklinjе dа sе nе prеkidаju prеgovori, а ministri bivši i sаdаšnji (nе znа sе rаzlikа) po Srbiji kukаju dа bеz hаpšеnjа Mlаdićа, Kаrаdžićа - i kogа god još Inkvizitori trаžili sutrа - Srbiji nеmа spаsа. A jа opеt mislim dа joj prе nеmа spаsа kаd jе vodе volovi, koji bаš kаo tеglеćа mаrvа rеаguju sаmo instinktivno, nа motku i rеpu. Pа još kаd od motkе pomislе dа jе rеpа, i uživаju kаd ih tuku...

Ako tаko rаzmišljа i nаrod koji ih jе, mаkаr u tеoriji, izаbrаo zа vlаdаrе, ondа i zаslužujе dа uđе u EUSSR, i dа nа sopstvеnoj koži osеti postmodеrni socijаl-еtаtizаm, u komе ćе im biti isto kаo sаd – sаmo mnogo gorе.

Moj svakodnevni alat, ili skoro shell ) je Total Commander - toliko je koristan da sam ga čak i kupio - izistinski ) .

Iako ga koristim već 5 godina, i dalje nalazim nove i vrlo korisne stvarčice. Highlight za ovu nedelju je sinhronizovano kretanje kroz direktorijume - recimo, za scenario kada u jednom prozoru imate lokalnu kopiju datoteka a u drugom udaljenu (bilo mrežnu bilo FTP lokaciju).

Evo kako dodati ovu opciju na dohvat (čitaj na Toolbar):

Kliknite na toolbar desnim dugmetom i izaberite Change:

Promena toolbara u TotalCmd-u

Odskrolujte na kraj toolbara, kliknite na Append, kliknite na novokreirano prazno mesto i izaberite komandu cm_SyncChangeDir:

Dodavanje SyncChangeDir komande

(izaberite ikonicu i slično).

Gotovo ) - kada vam zatreba ova opcija, kliknite na ikonicu i od sada pa do novog kliktanja na ikonicu TotalCmd će prenositi vaše kretanje kroz stablo u drugi prozor.

Zvuči kao reklama? ;) Jeste (i) reklama )

Naime, posle milion muka i nevolja sa Verat.Net provajderom, odlučio sam se za promenu host kompanije. Posle silnog istraživanja, što kod nas (EliteSecurity.Org, forumi Hosting i ISP) što po stranim diskusionim listama, što priče sa ljudima od poverenja (prijatelj koristi DreamHost.Com za hostovanje http://www.aplus.co.yu/ i http://www.yasmeen-ghauri.com/), odlučio sam se za DreamHost.com.

Izabrao sam L1 na dve godine (“Crazy Domain Insane!”), što u ciframa znači:

  • Prostor na disku: 20Gb 200 Gb + 1 Gb uvećanja svake nedelje
  • Propusna moć: 1 Tb 2 Tb početno + 8Gb 16 Gb uvećanja za svaku nedelju
  • MySQL baza: neograničeno
  • e-mail naloga: 3.000 (što je isto što i neograničeno)
  • broj FTP/shell naloga: 75
  • broj domena koje je moguće hostovati: neograničeno
  • i gomila, gomila drugih pogodnosti

Naravno da su ove cifre prenaduvane ) ali opet, dobro zvuči, i imate prostora / mogućnosti koliko hoćete. Ono što je meni posebno prijalo to je pun shell access (bash shell je u pitanju), mogućnost korišćenja Subversion source code kontrole, i puna kontrola nad mail nalozima: kreiranje mail naloga, običnih sa POP3/IMAP pristupom ili forward + web mail i upravljanje mail nalozima preko web interfejsa.

Za ovo treba izdvojiti 7.95$ * 24 meseca = 190.8$ ili oko 150€ (nešto preko 6€ mesečno). Mnogo? Videćemo; uz hosting dva ili tri dodatna sajta i podelu troškova, ovo lako može da padne na cifru od Verata, uz _daleko_ više mogućnosti i _daleko_ bolju podršku.

Ako se i vi odlučite za DreamHost.com, i unesete jedan od promo kodova (svejedno koji): Vesic ili VesicOrg ili VesicOrgDream dobićete značajan popust: za plan koji sam recimo ja izabarao (Two years L1) popust je 40.8$ pa će vas dve godine hostovanja koštati 150$ (ili 5€ mesečno) - za 200 Gb prostora, neograničen broj domena, sopstveni mail server, custom DNS slogove, shell pristup to je više nego povoljno )

DreamHost.com cene i popust za VesicOrgDream promo kupon: Plan Cena Popust Krajnja cena Monthly L1 $59.90 $9.90 $50.00 Yearly L1 $119.40 $19.40 $100.00 Two years L1 $190.80 $40.80 $150.00 Monthly L2 $69.90 $9.90 $60.00 Yearly L2 $239.40 $39.40 $200.00 Two years L2 $382.80 $52.80 $330.00 Monthly L3 $89.90 $9.90 $80.00 Yearly L3 $479.40 $39.40 $440.00 Two years L3 $766.80 $56.80 $710.00 Monthly L4 $129.90 $9.90 $120.00 Yearly L4 $959.40 $29.40 $930.00 Two years L4 $1534.80 $64.80 $1470.00 Migracija WordPress-a i MySQL baza

Nekoliko saveta oko samog postupka migracije; skinite najnoviju verziju MySQL klijentskih alata - od fajlova će vam trebati libmySQL.dll i mysqldump.exe.

Neka su old.db.host, old.db.name, old.db.user, old.db.pass parametri od stare baze i new.db.host, new.db.name, new.db.user, new.db.pass parametri nove baze.

Backup baze sa Verata

Backup vaše baze u fajl uradite ovako:

mysqldump.exe --default-character-set=utf8 -c --add-drop-table -v --host=old.db.host --user=old.db.user --password=old.db.pass --result-file=ImeCiljnogFajla.sql old.db.name

Podešavanje i uvoz u DreamHost MySQL bazu

Gornji fajl prebacite na vaš sajt, i ulogujte se preko telneta (za to će vam trebati korisnički nalog sa shell pristupom - to možete podesiti iz DreamHost panela).

Ukonektujte se na vašu novu bazu sa:

mysql --host=new.db.host --user=new.db.user --password=new.db.pass new.db.name

(ako ste paranoični, umesto –password=new.db.pass stavite -p pa će vas interaktivno pitati za password)

otkucajte status na mysql promptu i trebali bi da dobijete nešto ovako:

Server characterset: latin1
Db characterset: latin1
Client characterset: latin1
Conn. characterset: latin1

Sada promenite default DB Character set sa:

alter database new.db.name default character set utf8;

i verifikujte sa status komandom da je default char set sada postavljen na utf8. Izađite iz mysql prompta i finalno, uradite import sa:

mysql --host=new.db.host --user=new.db.user --password=new.db.pass new.db.name

Posle ovog žongliranja, sve bi trebalo da bude u redu sa našim karakterima i UTF8 kodiranjem (svi postovi bi trebali da budu ok). Proverite preko http://new.db.host i phpAdmina da je sadržaj u poljima dobar (da li se naše kuke i kvake vide lepo).

Dešava se, doduše retko, da u nekim kombinacijama i sa korektnim sadržajem prikaz posta na strani nije dobar (znakovi pitanja umesto č, ć i slično). Tada morate da izmenite jednu WordPress datoteku, wp-includes\wp-db.php; pre linije 58 (ovo važi za WordPress 1.5.2) dodajte sledeći red:


$this->query ("SET NAMES 'utf8'"); // Ispravka
$this->select($dbname); // ovo je postojalo u fajlu

Vesic.Org je u svojoj šestogodišnjoj istoriji bio hostovan samo kod dva provajdera u YU:

1. Sezampro (avgust 2000. - oktobar 2003.) - dobar za početak; previše ograničenja i premalo se dobija za dati novac.
2. Verat.Net (oktobar 2003 - februar 2006.) (priča sledi)

Prelazak na Verat.Net je bio uslovljen većim apetitima (smislio sam šta ću raditi sa domenom ) ) - tadašnjih 100Mb prostora, php + MySQL za nekih 1,200 dinara (sada je to 1,770 dinara) godišnje je zvučalo vrlo primamljivo.

Svaki početak je težak, pa i ovde to važi - prvih nekoliko meseci je prošlo u međusobnom podučavanju podrške i mene o raznim aspektima Linux hostinga (kao da nisu očekivali da se od njih traži baš sve što reklamiraju ;-) ). Jednom podešeno, sve je radilo manje-više ok; to je još uvek ne-blog, ne-dinamičko, ne-MySQL vreme.

Onda sam, o užasa, u drugoj polovini 2004. rešio da pokrenem blog i to uz hostovanje celog WordPress.Org paketa ?!? ( ;-) ) Sledilo je podešavanje baze, natezanje oko korišćenja .htaccess datotetke (tek od prošle godine radi kako je očekivano), WordPress i propratne dodatke sam morao da podesim prema ograničenjima koje Verat nameće (nema FreeType biblioteke za fontove, podrška za URL rewrite baš i nije radila itd.) i negde u januaru 2005-e sve se stabilizovalo - ili da kažem, ostale su stvari koje se ne mogu ispraviti: spora reakcija FTP servera na inicijalnu konekciju, pucanje FTP konekcije posle 30-tak sekundi nekorišćenja (ne šalim se ? ) ali dobro, ovo je zemlja Srbija.

Avaj, i Verat.Net pati od istog problema kao i svi ostali hosting provajderi u svetu - preprodaje svojih kapaciteta više puta -( . Kraj 2005. godine je počeo da boli koliko problema ima - vrlo često sam od ljudi koji su tražili savete i kojima sam davao linkove na moj sajt dobijao informaciju da sajt nije dostupan ili da informacija nije tamo (čitaj: MySQL baza nije dostupna).

Ponukan takvim stvarima, postavio sam host-tracker.com monitoring sajta. Rezultati su bili katastrofalni ( - downtime je bio skoro redovan, od 10-tak minuta do 3h dnevno ( Podrška je krivicu svaljivala na loš MySQL server, i stalno su obećavali zamenu (još se nije desila, a izgleda da imaju template za odgovor, pošto su i drugi korisnici dobijali slična pisma).

Na kraju, posle gomile upita i zahteva za poboljšanjem usluge (ili barem o javljanju pravog statusa) kada se desila ovakva komunikacija:

To: office@vhost.verat.net
Subject: Ugovor / kvalitet usluge?

Poštovanje.
Da li mogu dobiti ugovor / neki dokument u kome se kaže šta
obezbeđujte za uplaćeni novac?

Odnosno, kakav uptime, pristup bazi itd - kakav kvalitet usluge
garantujete (radi se o Standard Host paketu)?

Subject: Re: Ugovor / kvalitet usluge?

Postovani,

ugovor za hosting usluge ne postoji. Ukoliko niste zadovoljni nasim
uslugama, povracaj novca moguc je u roku od 30 dana po izvrsenoj uplati.

odlučio sam da ih poslušam i promenim provajdera jer sam bio daleko od zadovoljne mušterije. Izabrao sam DreamHost.com i već sada mi one moje muke izgledaju smešno ?

Doviđenja Veratu i sličnim provajderima. Šta se sve nudi i po kojim cenama na DreamHostu, pročitajte ovde.

Za probleme sa Veratom koji imaju drugi korisnici, možete pročitati i na EliteSecurity.Org, tema Komentari-korisnika-VeratNET-usluga.

Proleće nikako da naznači svoj dolazak, osim ako se dosadna kiša koja pada skoro celog dana danas (tj. koja je padala celog dana juče) ne računa u vesnika proleća. Ipak, postoje neke stvari koje vas napune pozitivnom energijom kao da je i proleće i leto zajedno.

U Sava centru je večeras (sinoć) pevao Kemal Monteno i to je bila jedna od retkih prilika (prošlu, pre dve godine sam propustila) da čujem uživo glas koji me oduševljava godinama.


Koncert, čiji je zvaničan naziv bio „Kemal Monteno i prijatelji“ je počeo sa desetak minuta zakašnjenja (oko 20:40), što i nije tako strašno. Sava centar je bio skoro sasvim pun, sa ne tako mnogo slobodnih mesta. Koncert je počeo stihovima posvećenim Kemalu Montenu. Uglavnom, glasom koji tokom govora zvuči mnogo viši nego što jeste (mada tu ima i malo treme, sigurna sam) glavni akter cele ove priče, pozdravio je sve prisutne i počeo izvođenje pesmom koja datira još iz 1966. godine „Lidija“. Pratile su je sve one pesme koje vas asociraju na ovog umetnika: „Jedne noći u decembru“, „Bila nam je drug“, „Dušo moja“, „Vratio sam se živote“, „Ti si bila život pravi“, „Pahuljice moja“, „Sviraj mi o njoj“, „Napiši jednu ljubavnu“, … Nabrojala sam samo neke, ni bih mogla baš ni svih sada da se setim, nego tek primera radi. Možda nije baš bio ovaj redosled, ali nije ni važno.

Važno je da je dobar deo koncerta bio posvećen prijateljima, onima koji su bili pored njega na bini a to su bili: Mari Mari, sa pesmom „Ne ovako, ne mogu dalje, (ne znam tačan naslov) i pesma koju je ona komponovala za njegov novi album „Dunje i kolači“, Boris Novković sa pesmama „Daleko“ i svojim prvim velikim hitom „Tamara“, Željo iz Crvene jabuke „Nekako s’ proljeća“ i „Volim te“ (sećate se onoga: „Kad sat zazvoni, na kuli…“ meni posebno simpatična pesma a oni zaboravili prvu strofu…) i svi dueti sa njima su bili dobri. Ja uvek kažem da koliko god takvi dueti pomažu mladim pevačima oni samo naglašavaju razliku između njihovih više običnih i njegovog, meni bar, sjajnog glasa. Puno pesama su bile pesme njegovih prijatelja koji više nisu sa nama (Toma Zdravković, Dragan Stojnić, Duško Trifunović, …)

Publika je bila jako važan deo cele ove priče. Veliki deo pesama bi započeo Kemal, sam uz gitaru, publika bi se pridružila a tek bi se kasnije uključili orkestar i prateći glasovi (koji su svi bili sjajni, naročito Boba koji je pevao baš prateće vokale Kemalu). Meni je bilo super da čujem, ponekad kao šapat, ponekad kao lavinu, glasove iz svih tih različitih grla koji su se, nekako ne znam ni ja kako, stopili u jedan.

Sam kraj koncerta bio je posvećen velikim hitovima i omiljenim pesmama kao što su: „Nije htjela“, „Žute dunje“, „Sarajevo, ljubavi moja“, pa i „Kad ja pođoh na Bembašu“, „Zemljo moja“.

Sve u svemu, meni je bilo lepo. Možda se sam Kemal oseća mnogo udobnije u nekim manjim prostorima, ali se sjajno snašao, mada se ponekad moglo videti da sve to nije izvežbano do savršenstva, ali je čak i to davalo neku notu opuštenosti i uživanja u svemu tome. Činilo mi se, u nekim trenucima, da mogu da osetim vrelinu osunčane kože koja reflektuje Sunce koje je upijala celoga dana, na nekoj velikoj, tamnoj, terasi u čijem uglu pod slabim svetlom i sa gitarom peva Kemal, a more se čuje u daljini i njegov miris donosi povetarac. To je možda okruženje u kojem bih baš volela da ga čujem, ali je i ovako bio dobro. Puno lepih sećanja i toliko puno ljubavi (prvenstveno prema ženama ili određenoj ženi, kako kad) da svi ovi mladi naraštaji tzv. autora treba da se postide kada neke svoje tvorevine nazivaju pesmama.

Ako je vaš posao ikada uključivao petljanje sa Windows DLL bibliotekama ili ne-daj-bože COM aplikacijama, sigurno ste iskusili ono što se zove DLL Hell - problem koji se dešava kada deljeni DLL instalacijom nove aplikacije bude pregažen sa lošom (starijom) verzijom i time napravi vašu aplikaciju nestabilnom ili totalno neupotrebljivom.

Microsoft je naravno svestan ovih problema, pa je (prvi) pokušaj za rešavanje ovog problema (ili za rešavanje dela problema): Dynamic-Link Library Redirection - praktično, prvo mesto na kome će LoadLibrary pokušati da locira traženi DLL je lokalni direktorijum same aplikacije.

Ovim se rešavaju problemi sa deljenim “statičkim” tj. ne-COM DLL-ovima; problem sa COM-ovima je bez obzira na lokaciju (možete imati više COM servera na raznim lokacijama na disku) registracija COM servera se nalazi samo na jednom mestu (u Registry bazi) i poslednja registracija će biti važeća.

Da bi ovo razrešio, MS uvodi od Windows 2000 potpunu redirekciju, koja se sada odnosi i na delimično poređenje imena fajla (praktično se odnosi i na imena COM server aplikacija) - ako za vašu app.exe kreirate datoteku app.exe.local (sadržaj same datoteke nije bitan), Windows će sve (obične DLL ili COM datoteke) prvo tražiti u direktorijumu aplikacije - ovo je najbolji način da izbegnete bilo kakve probleme sa verzijama DLL-ova: sve što vam treba držite kod sebe.

(ovo je iskorišćeno kao osnova za više IE instalacija na istoj mašini - a must za bilo kog ozbiljnog web developera)

Od Windows XP/2003 ponašanje je malo promenjeno - ako je app.exe.local datoteka, ponašanje ostaje kao gore opisano; međutim ako je app.exe.local direktorijum, traženje DLL-ova će prvo početi od tog direktorijuma - jako zgodan način za lokalizaciju deljenih datoteka.

Nadgradnja svega ovoga je upotreba manifesta ili Isolated Applications and Side By Side Assemblies (praktično kopija metodologije upotrebljena u .Net svetu), ali kako ovo nisam praktično probao, iskoristite gornji link za više detalja.

Vreme koje kao da iskušava naše strpljenje, uporno se menja, i pored svih drugih nelagodnosti donosi i gomilu virusa. Rezultati prolaska virusa kroz organizam različito se manifestuju (a ko kaže da okolo šeta samo jedan virus, ko zna koliko ih je?) a pomoć, naravno, tražimo od lekara.

Pre nekoliko dana, ujutru odvedem sa svoju ćerkicu Janu, staru tri i po godine, u ovdašnji Dečiji dispanzer, na pregled kod pedijatra, jer je celu prethodnu noć kašljala i žalila se na bolove u stomaku. Umesto uobičajene gužve zateknem praznu čekaonicu (što me je prijatno iznenadilo) i posle nekoliko minuta čekanja uđosmo nas dve u ordinaciju lekarke koja u našem gradu važi kao pouzdani i iskusni lekar. Pored pomenute lekarke, pedijatra, tu je bila i njena mlada koleginica, verovatno odrađujući staž. Kada sam ispričala razloge dolaska (kašalj, bolovi u stomaku) počeo je pregled, koji je ukupno trajao tri-četiri minuta, da ne gnjavim sa poznatim detaljima. Važno je da napomenem da sam posebno naglasila kašalj i da je posle slušanja rada pluća lekarka rekla Jani „Super si!“, kako sam ja shvatila, misleći baš na rad pluća. Dijagnoza je bila „angina“ i to u početnom stadijumu, ne znam sad baš originalne (latinske ili kakve već) nazive, ali znam da se o tome radilo jer je baš tako objasnila mlađoj koleginici.

Moje prilično dugo roditeljsko iskustvo navelo me je da posumnjam u dijagnozu, jer terapija nije sadržala nikakve lekove (ni biljne niti bilo kakve druge vrste) koji su se odnosile na pomenuti kašalj.

Pošto Janu već više od godinu dana vodimo kod pedijatra-alergologa u Kragujevac (zbog nekih njenih alergija) a imali smo i zakazan pregled tog popodneva za sina, odlučimo mi da je povedemo sa nama i sačekamo sa primenom prepisane terapije dok je ne pregleda dr. Zoran Simonović (ako koga zanima).

Kao i do sada, pregled je trajao neuporedivo duže nego tog jutra ili bilo kada u poslednje vreme u državnim medicinskim centrima, i što je jako bitno, dr. Simonović je posebnu pažnju obratio na kašalj (čak se i Jana naljutila na njega jer je terao da toliko dugo kašlje a njoj se ne kašlje!!!), čim je čuo prvi put kako se nakašljala, bez ikakvih mojih sugestija o tome (na samom početku ispričala sam mu isto što u lekarki tog jutra) a dijagnoza je bila: Bronchitis ac (imam ovde izveštaj, pa sam mogla da prepišem). Naravno, i terapija je bila sasvim drugačija i kompleksnija.

Da se razumemo, ja bih više volela da ona nema bronhitis, jer mislim da se problem sa grlom lakše leči i da može da ima manje posledice, naročito u početnom stadijumu kad je grlo samo crveno kako je sada (ne znam sigurno, samo pretpostavljam) ali šta da nismo imali ovu drugu opciju? Koliko bi vremena prošlo dok bi ta bolest, ne lečena, počela da pravi komplikacije ili prešla (ne daj, Bože) u hroničnu? I da li bi se svi onda čudili, otkud to kad su nalazi pregleda pluća bili uredni?

Znam ja da lekari u državnim ustanovama ne zarađuju kao privatnici i da imaju neuporedivo veći broj pacijenata, ali to je, na neki način, i njihov izbor jer sigurna zarada je sigurna, ali da ne ulazim u detalje koji se tiču lično svakog od njih, već da se držim onoga što mene lično zanima a to je: šta treba da ih opredeli da svakom pacijentu pruže onoliko vremena koliko zaslužuje i adekvatno lečenje bez obzira na uslove u kojima rade (ili šta već piše u čuvenoj Hipokratovoj zakletvi)?

U junu 1992. godinе, dvаnаеst bеbа jе umrlo u bаnjаlučkom porodilištu, zbog nеdostаtkа kisеonikа zа inkubаtorе. Sаmo jеdnа jе prеživjеlа, аli sа ozbiljnim posljеdicаmа. Sljеdеćih 13 godinа jе mаlа Slаđаnа Kobаs vodilа borbu zа život protiv rаkа. Prijе dvа dаnа jе stiglа vijеst dа jе tu borbu izgubilа.

O bаnjаlučkoj trаgеdiji ostаlа jе pjеsmа, upućеnа svjеtskim dušеbrižnicimа koji su bili i ostаli slijеpi nа srpsku pаtnju:

"Dvаnаеst zvjеzdicа, noćаs pаlo jе
s nеbа nа vаš dlаn, cijеnjеni gospodinе.
Dvаnаеst zvjеzdicа, noćаs pаlo jе,
štа su skrivilе, cijеnjеni gospodinе?"

Bаnjаlučkih zvjеzdicа sаdа jе trinаеst. A vlаsti kojе tvrdе dа prеdstаvljаju - izmеđu ostаlih - i njihovе ojаđеnе roditеljе dаnаs govorе kаko jе "intеgrаcijа" sа gospodom krvаvih ruku od rаtа u BiH, "Olujе" i Kosovа vrhunskа političkа i društvеnа аspirаcijа, kojoj nеmа аltеrnаtivе.

Rеcitе to pomorеnoj djеci, cijеnjеni gospodinе.
blogodak blog

Blogodak?

Blogodak je vaš pogled na domaću blogosferu. Prijavite se i napravite sopstvenu listu blogova koje pratite.

O projektu

Podrška

MyCity.rs

DevProTalk

Duhovi iz Palmotićeve 37