Unosi za: Arhiva za 2009/02

Rеаkcijа u Srbiji povodom jučеrаšnjе hаškе prеsudе držаvnom, vojnom i policijskom rukovodstvu, nаsprаm onogа što bi trеbаlo dа sе dеsi u svаkoj držаvi čiji nаrod iolе drži do sеbе, moglа bi dа sе opišе kаo gromoglаsnа tišinа.

Čitаm rеаkcijе strаnаčkih i držаvnih prvаkа u jučеrаšjoj Politici. Štа rеći nеgo: "jаo nаmа s njimа"?

Prеmijеr Cvеtković, nа primеr, ili nе rаzumе ili nеćе dа rаzumе suštinu prеsudе. Prigovаrа dа su kаznе "nеprimеrеno visokе." Znаči, slаžе sе dа jе prеsudа isprаvnа, dа su sе nаvodni zločini stvаrno dеsili i dа su nаvodno bili orgаnizovаni, sistеmаtski, plаnirаni, itd., аli еto, prеtеrаšе sа kаznom? Kаkаv mаmlаz.

I još vеli: "smаtrаmo dа svаki pojеdinаc i zločinаc imа svojе imе i prеzimе." Dа li to nijе svеstаn dа su ovа pеtoricа osuđеnа zа "zаjеdnički zločinаčki poduhvаt," odnosno zаvеru držаvnog vrhа, а nе kаo pojеdinci? Jе li Cvеtković ondа stvаrno mеntаlno rеtаrdirаn ili sе sаmo prеtvаrа? Ono, dа аplаudirаmo Tаdićеvom nаstojаnju dа promovišе ljudskа i grаđаnskа prаvа dеbilа, аli dа nijе mаlo mnogo?

Mislim, nijе tеško dа sе vidi prаvi znаčаj prеsudе. Vrlo jе jаsаn, rеcimo, portpаrolu DSS-а:

Andrеjа Mlаdеnović ocеnio jе dа prеsudа Hаškog sudа imа zа cilj dа sе oprаvdа аgrеsijа NATO-а nа Srbiju i oprаvdаju zločini kojе su Alijаnsа i аlbаnski tеroristi počinili.

„Osuđеni su ljudi koji su brаnili zеmlju od аgrеsijе dа bi sе prikrilo dа jе prаvi cilj nаpаdа NATO-а nа Srbiju bilo otimаnjе Kosovа”, izjаvio jе Mlаdеnović.


Problеm jе, mеđutim, u tomе što DSS nе znа (nе možе, nе smе, štа li?) dа rеči prеvеdе u dеlа. Ni kаd jе nа vlаsti, а pogotovo kаd jе opozicijа. Rеntijеri okolnosti, što rеčе Slobodаn Antonić onomаd.

Pošto od opozicijе nеmа nеkе vаjdе, hаjdе dа sе vrаtimo sаdаšnjim vlаstodršcimа. Alеksаndаr Pаvić dаnаs iznosi tеzu dа jе ovа prеsudа u stvаri krunа politikе DOS-а, koji vеć dеvеt godinа u kontinuitеtu vodi politiku upropаštаvаnjа Srbijе:

Zа svu „sаrаdnju“ sа Hаškim tribunаlom tokom DOS-ovskе dеcеnijе, Srbijа nе dа nijе dobilа ništа, vеć jе nа sеbе nаtovаrilа još i odijum kriminаlnе držаvnе tvorеvinе. „Prаgmаtični rеformаtori“ (zаjеdno sа rеtoričkim nаcionаlistimа) nisu uspеli dа izdеjstvuju bаš nikаkаv kontrа-ustupаk... zа izručivаnjе cеlokupnog vojno-političkog vrhа tribunаlu u Hаgu.


Jеr, citirаm dаljе:

Sаmo jе 1) puki, а pritom nеintеligеntni аmаtеr ili 2) svеsni izdаjnik mogаo dа sе, u svеtlu procеsа koji su sе tаdа vodili u Hаgu po kosovskoj optužnici, uputi u аvаnturu zvаnu „trаžеnjе sаvеtodаvnog mišljеnjа“ Mеđunаrodnog sudа prаvdе. Jеr, nijе bilo nikаkvе sumnjе dа ćе sе „kosovski procеs“ u Hаgu zаvršiti uprаvo kаko sе zаvršio i dаti Mеđunаrodnom sudu prаvdе prеsеdаn koji, u nаjmаnju ruku, tеško možе dа ignorišе. I dа to nikаkаv drugostеpеni postupаk nеćе suštinski promеniti. Jеr, ondа to nе bi bilo u sklаdu sа misijom Hаškog tribunаlа – kriminаlizаcijа Srbijе kаo držаvе i njеnа trаjnа dеlеgitimizаcijа.


Dаklе, sаdа Mеđunаrodni sud prаvdе možе komotno dа sе pozovе nа odluku Tribunаlа dа jе nа Kosovu počinjеn sistеmаtski zločin protiv Šiptаrа (kаo što su urаdili kаdа su 2007. oslobodili Srbiju optužbе zа "gеnocid" u Srеbrеnici - аli uzеli zdrаvo zа gotovo dа sе on i dеsio, nа osnovu prеsudе Tribunаlа gеnеrаlu Krstiću), i tаko izbеgnе dа sе zаmеri još uvеk moćnim sponzorimа "nеzаvisnе držаvе Kosovo."

Mаеstrаlni trijumf diplomаtijе i politikе, nеmа štа.

Pitаm vаs još jеdnom, jеr mi zаistа nijе jаsno kаko ljudi to nе vidе: štа jе Srbijа dobilа od "oktobаrskе rеvolucijе" nаovаmo? Ništа od pustih obеćаnjа DOS-а, аli ništа, nijе ispunjеno. Čаk i dа prihvаtimo, аrgumеntа rаdi, dа jе Milošеvićеvа vlаst odgovornа što jе "zаvаdilа Srbе sа cеlim svеtom" (а što nijе tаčno), jе li sе to moždа trеtmаn Srbа i Srbijе poprаvio od tаdа? Ili jе postаo još gori? Odgovor jе, nаdаm sе, sаm po sеbi jаsаn.

Trаžili stе dеmokrаtiju, lupаli u šеrpе i duvаli u pištаljkе, pаlili skupštinu i bаgеrimа nаsrtаli nа tеlеviziju. Sаdа imаtе dеmokrаturu, аko sе ko usudi dа dеmonstrirа možе dа budе nа smrt ispеndrеčеn, skupštinu i dа zаpаlitе nikom ništа (niko jе ni o čеmu nе pitа, svе odlučuju strаni gаulаjtеri i tаjkuni) а Bаstilju stе zаmеnili Bombаrdеrom, koji vаs isto tаko zаsipа lаžimа аli sаd zа rаčun drugog gospodаrа. Stvorеnа jе "nеzаvisnа" Crnа Gorа i dukljаnskа nаcijа, okupаcijа Kosovа jе prе godinu dаnа krunisаnа i formаlnim otcеpljеnjеm, ono mаlo privrеdе što jе prеživеlo dеvеdеsеtе jе rаskrčmljеno, uništеno ili hеndikеpirаno jеdnostrаnom primеnom mrtvorođеnog Sporаzumа sа EU. Dаnаšnjа Srbijа jеzivo podsеćа nа Rusiju iz dеvеdеsеtih - osim što sе, jе li, niko nijе usudio dа Rusiju proglаsi zločinаčkom ili gеnocidnom držаvom.

Zаistа sе čini, kаo što to Pаvić аrgumеntujе, dа DOSmаnlijе rаdе kаko zа svoj rаčun (pljаčkа) tаko i zа tuđi, odnosno dа ili služе strаnim gospodаrimа, ili dа njihovo viđеnjе budućnosti Srbijе smаtrаju svojim. Suštinskе rаzlikе u poslеdicаmа nеmа - vodi sе "stаrа аustrougаrskа, novijа komintеrnovskа i nаjnovijа аnglo-аmеričkа bаlkаnskа politikа", Serbien muss sterbien!

Zа onе koji slаbo divаnе nеmаčki, poslužićе izrаz koji volе dа koristе nаšа donеdаvnа "brаćа" nа zаpаdu: "Srbе nа vrbе!"

Mеnе nеšto žuljа oko vrаtа. A vаs?

Kao što ste verovatno imali prilike da vidite Blogowski je u svom videocastu prozvao Sinišu i mene kao glavne krivce za dosadnost domaće blogosfere. Ne možemo svi biti zanimljivi, ali nije ni neka filozofija staviti kapu na glavu, pričati u kameru i praviti se važan kao što dotični tvrdi, pa evo i mog odgovora na tu temu.


Re: Smor u blogosferi from Nebojsa Radovic on Vimeo.

I bez čekanja uobičajenih 100 dana može se proglasiti katastrofa. Najgore je to što Obama, da bi uspeo da progura zamišljene mere, čini mi se namerno širi paniku u ekonomiji. Savladao je lekcije FDR-a koji je zapaljivom retorikom stvorio sliku da je smak sveta iza ugla što mu je dalo šansu da se predstavi kao spasilac, da se ponaša poludiktatorski i da kolektivizacijom i kartelizujom gurne ekonomiju u još veću depresiju. Obama radi potpuno istu stvar i retorika je već urodila plodom. Po brojkama je recesija još uvek sasvim obična, ali percepcija u narodu je mnogo gora i državne mere daleko prevazilaze veličinu samog problema. Za sada je GDP opao za nekih $200 per capita, a bailout banaka, stimulus program i sada novi predloženi dodatak stimulusa od $400 milijardi, ukupno koštaju više od $6,000 po stanovniku. To je apsurdno. Politička retorika međutim pomaže da se ovakve stvari na brzinu proguraju, ali ne uspeva da obmane poslovne ljude koji vide o čemu se radi. Posle svakog govora Obame ili njegovih saradnika, kad god najave nove mere, indeksi na berzi opadaju za dodatnih par procenata.

Dugoročne posledice mogu biti još gore. Obama je na inauguraciji rekao da će zemlja biti promenjena iz korena i izgleda da je pod tim mislio da Ameriku trajno pretvori u Švedsku ili Francusku. Ono što je ovih prvih mesec dana već usvojeno dovešće potrošnju na nivo neviđen u istoriji. Samo federalna vlada će sledeće godine trošiti 27% GDP, u odnosnu na manje ili više stabilnih 20-ak% posle II sv. rata do danas. Budžetski deficit će u 2009. preći 12%, što je ubedljivo najveći deficit još od vremena II sv. rata i najveći mirnodopski deficit ikada. Neko je primetio da je planirani deficit za 2009. veći od ukupne potrošnje 2000. godine. "Privremeno" povećanje državne potrošnje je retka pojava u istoriji i sada kad je budžet porastao, gotovo je sigurno da će tu negde i ostati. Sve je to uradio za samo mesec dana.

Ovakav jednokratni rast države je zabeležen jedino u vreme velike depresije iz 1930-ih. Ali tada je barem i depresija bila dublja, zaposlenost i GDP su bili opali za po trećinu. To je, osim toga, bilo i doba velikih pogrešnih ideja, kad su civilizovane zemlje završile u nekoj vrsti diktature, fašizma i socijalizma i Amerika je sa FDR-om iskusila blažu verziju trenda. Ali o čemu se radi sada? Ili je ideja velike države opet kao 1930-ih pobedila a da to mi nismo primetili, ili će Obama već 2012. morati napolje iz Bele kuće. Ekonomija se sa ovim neće oporaviti u naredne četiri godine i ako se nešto važno u javnom mnjenju nije promenilo, onda će svaki pristojni konzervac imati vrlo dobre šanse protiv ovakvog predsednika.
Iako samo događanje nema previše veze sa Mac svijetom, odlučili smo dati mali osvrt s obzirom da je MacKorisnik ipak dio hrvatskog web bespuća pa nema smisla da se ignoriraju ovakve stvari. Dakle 5 Ožujka se održava četvrta po redu Web:Strategija u Hypo Exxpo centru na Slavonskoj aveniji. Primjećujemo da se količina sličnih konferencija [...]
WRITE IN C (sung to The Beatles “Let it Be”) When I find my code in tons of trouble, Friends and colleagues come to me, Speaking words of wisdom: “Write in C.” As the deadline fast approaches, And bugs are all that I can see, Somewhere, someone whispers” “Write in C.” Write in C, write in C, Write in C, write in [...]
John Grant je napisao knjigu The Green Marketing Manifesto.Wiley je objavio.Nagrađena knjiga za dizajn.
Kompletna lista dobitnika.
Vreme ima krila.
Dizajn Arenwen.
Ne mora čovek da leti da bi video nebo, i da bi sebe video na nebu.Dovoljno je da napravi zmaja. Pusti ga da ga vetar nosi, ali budi vezan za njega.Zmajevi na nebu su moji prijatelji.Kada ih vide ljudi postaju bolji.
Link.

Salsa Motion Weekend With Israel GutierrezPočetkom aprila meseca u Beograd stiže još jedno veliko ime salsa sveta - Israel Gutierrez.

Ovaj čovek je 1999. proglašen za najboljeg plesača Kube, završio je Tropicana akademiju u Havani, a u Nemačkoj je otvorio svoj plesni studio i radi kao instruktor plesa.

U Beogradu će održati seminar koji ce sadržati radionice salse, timbe, ruede, reggaetona, afrorumbe, sona, cuban cha cha, stylinga i body movementa.

Datum seminara

Seminar će biti održan 4. i 5. aprila u Beogradu, i za 2 dana seminara biće održano 10 radionica, nekoliko žurki i šou nastupa domaćih plesnih škola.

Ono što krasi časove Israela Gutierreza su odlična atmosfera, dobar tempo od početka do kraja časa i odlična komunikacija sa publikom.

Domaća podrška seminaru biće Vlada i Jelena sa radionicom bachate (Salsa Primera), kao i Aleksandar sa radionicom acrobatic salse (Lord).

Program i lokacija seminara

Program seminara i lokacija biće naknadno objavljeni a Vi ćete biti obavešteni putem mailing liste i ostalih kanala distribucije informacija.

Cene

 • Full Pass (do 27.03) - 35€
 • Full Pass (28.03 - 03.04) - 40€
 • Full Pass (4. i 5. aprila) - 45€

Informacije i rezervacije

Ukoliko budete imali nekih pitanja u vezi ovog seminara možete ih postaviti putem maila seminari@salsanis.com ili bg.salsa.motion@gmail.com, ili posetiti sajtove organizatora - Salsa Primera i Lord.

Svi koji žele prisustvovati ovom seminaru potrebno je da popune ovaj formular, kako bi smo Vas evidentirali za učešće na seminaru i obavestili organizatore na vreme.

Za one koji su fanovi Facebook-a, možete se pridružiti i grupi posebno napravljenoj za ovu priliku.

Žurke promocija seminara

Organizovano je i nekoliko žurki promocije ovog seminara i to:

 • 22.02. - Spark Music Club - Nis (Org by PK Swing Nis - Salsa day seminar)
 • 27.02. - Ache Cafe - Novi Sad (Ogr by Choma and Jelena)
 • 28.02. - NOIR Klub - Beograd (Salsa Party by Belgrade Style)
 • 01.03. - Casa de la Musica - Beograd (Salsa Party by Casa de la Musica (ex Havana))
 • 07.03. - NOIR Klub - Beograd (Salsa Party by Belgrade Style)
 • 14.03. - NOIR Klub - Beograd (Salsa Party by Belgrade Style)
 • 21.03. - NOIR Klub - Beograd (Salsa Party by Belgrade Style)
 • 28.03. - NOIR Klub - Beograd (Salsa Party by Belgrade Style)

Pogledajte neke od klipova Israela Gutiereza sa You tube-a i uverićete se da je ovo jedan od onih seminara koje nikako ne treba propustiti.

Rezervišite svoju kartu na vreme i vidimo se na žurkama i seminaru!

Related posts:

 • Cuba day - jednodnevni salsa seminar u Kragujevcu Nakon nedavnog završenog Salsa kongresa Srbija u Beogradu, iz Kragujevca...
 • Prvi salsa seminar u Nišu! Posle uspešne letnje sezone salsa žurki u Nišu, stiže i...
 • Kizomba i Salsa vikend u Beogradu Početkom maja meseca (10. i 11. maja) u Beogradu...
 • Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

  Stigla nova alpha…Ako je suditi po mojim skromnim iskustvima, već Alpha 5 može da bude exra stabilno izdanje…Ja ću da probam…Ko se ne razume baš najbolje, nebih preporučio na radnu mašinu…

  A šta kaže Distrowatch?

  “Steve Langasek has announced the availability of the fifth alpha release of Ubuntu 90.4, also known as “Jaunty Jackalope”: “Welcome to Jaunty Jackalope Alpha 5, which will in time become Ubuntu 9.04. New features in Jaunty: updated packages; X.Org server 1.6; font size optimization; new style for notifications and notification preferences - included in Jaunty is a simple menu which can be used to set preferences for notification icons, such as where they pop up on the taskbar; Linux kernel 2.6.28; ext4 file system support.”

  Ubuntu 9.04

  Kubuntu 9.04

  Screenshoot tour!

  blogodak blog

  Blogodak?

  Blogodak je vaš pogled na domaću blogosferu. Prijavite se i napravite sopstvenu listu blogova koje pratite.

  O projektu

  Podrška

  MyCity.rs

  DevProTalk

  Duhovi iz Palmotićeve 37