Unosi za: Arhiva za 2009/05

Ko ne uči iz grešaka osuđen je da ih ponavlja. Godinama nas ekonomisti, političari i novinari upozoravaju da je "spoljnotrgovinski deficit najveći ekonomski problem Srbije". Sve to vreme, sledeći što Adama Smitha ("nema veće budalaštine od čitave te doktrine paltnog bilansa"), što zdrav razum, mi ovde govorimo kako je trgovinski deficit dosta beznačajna cifra, koja je samo odraz kretanja u kapitalnom bilansu. Koliki je priliv kapitala iz inostranstva po bilo kojim osnovama, toliki je deficit. Veći deficit ne predstavlja problem, nego naprotiv, samo ukazuje na veliki priliv inostranog kapitala. Ili kako smo često govorili, kada se bude smanjio priliv kapitala, smanjiće se i deficit -- i to će onda biti loša vest.

Evo sada B92 javlja:
Izraženo u dolarima, deficit je bio 2,5 milijardi, što je smanjenje od 39 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Da li je to što se deficit smanjuje sada dobra vest? Ako je veliki deficit bio najveći problem Srbije, zar ne bi njegovo smanjenje sada trebalo da nas obraduje? Ne, zato što manji deficit samo znači da manje uvoza možemo da priuštimo. Upravo ovo smanjenje deficita, a ne njegovo povećanje, ukazuje na postojeću finansijsku krizu. Kada kriza bude prošla, deficit će početi da raste. Neki će to videti kao dobar znak, ali čini mi se da će većina opet videti problem.

Biološka funkcija polena je oplođenje. Pored toga, polen je jedan od najznačajnijih bioloških izvora alergena. Alergena svojstva polena potiču od hemijskih jedinjenja koja se nalaze na povrsini i unutar samog polenovog zrna. Polenovo zrno je bogato različitim hemijskim jedinjenjima među kojima su proteini najodgovorniji za izazivanje alergijske reakcije.

Sadržaj polenovog zrna može biti oslobođen kroz otvore na površini zrna koji služe za za klijanje polenove cevi ili pucanjem opni polenovog zrna. Antigeni iz polenovog zrna se rastvaraju na sluznicama organizma sa kojima dođu u kontakt i to pokreće delovanje imunog sistema.

Od biologije biljne vrste i od parametara spoljašnje sredine (temperatura, vlažnost, insolacija) zavisi kada, koliko dugo i koja količina polena će se naći u vazduhu (npr. jedno drvo breze proizvede oko 278 milijardi polenovih zrna). Veoma važna preventivna mera i pomoć osobama alergičnim na polen je redovno informisanje o stanju i prognozi alergenog aeropolena u vazduhu.

Merenje aeroalergenog polena u našim uslovima započinje oko prvog februara i traje do prvih dana novembra.

Šta je aeropalinološka prognoza?

Aeropaliniloška prognoza ukazuje na polen biljaka koje u narednom periodu mogu izazvati tegobe kod osetljivih (alergičnih) osoba!

Šta je aeropalinološki izveštaj?

Aeropalinološki izveštaj predstavlja tabelarni prikaz stanja aeroalergenog polena u atmosferi u protekloj nedelji.
To praktično znači da izveštaj ukazuje na polen biljaka koje su izazvale tegobe kod osetljivih (alergičnih) osoba!

U aeropalinološkim izveštajima treba obratiti pažnju na:

-Početak i dužinu perioda cvetanja alergenih biljaka
-Dan sa maksimalnom koncentracijom polenovih zrna
-Dane kada koncentracija polena pređe kritične vrednosti koje mogu izazvati alergijske reakcije

Slični tekstovi:

 • Kalendar cvetanja
 • Šta je alergija?
 • Sezona alergija
 • Celo zrno žitarice i riba sprečavaju astmu
 • Biljke mogu da budu opasne
 • mojtvmobile

  Najopširniji TV vodič u Hrvatskoj od danas je dostupan i na vašim mobilnim uređajima
  Na adresi mojtv.hr/mobile od danas sadržaj portala MojTV možete koristiti i uz pomoć vaših mobilnih uređaja.

  Mobilna varijanta sadrži TV program za više od 100 kanala, odnosno sve kanale dostupne i u desktop verziji. Prikaz je prilagođen za sve mobilne uređaje, a posebno dobro izgleda na iPhone-u i uređajima koji se baziraju na Windows mobile platformi. Velika je pažnja posvećena brzini učitavanja malim troškovima korištenja (recimo ako koristite GPRS), tako da stranice uglavnom nisu “teže” od 4-5 kb.

  ZABORAVITE TELETEKST I MOBITELE U RUKE. Brže je i preglednije.

  croportal_url = "http://www.gadgeterija.net/2009/05/29/mojtvhr-preselio-i-na-mobitele/";croportal_title = "MojTV.hr preselio i na mobitele";croportal_abstract = "";croportal_skin = "horizontal";Pošalji na Facebook, Twitter...
  Nе vеrujеm dа jе kolumnistа ”Dеtroit Fri Prеsа” Mič Albom (Mitch Albom) mogаo i dа sаnjа dа ćе svojim tеkstom o objаvljivаnju fotogrаfijа mučеnjа iz Abu Grаibа i ostаlih аmеričkih logorа dа zаpočnе polеmiku u Srbiji. Ali еto, dеsilo sе.

  Dodušе, stiglo jе svеgа nеkoliko komеntаrа nа tеkst, koji jе prеnеlа NSPM. Moj jе ostаo usаmljеn u rаzumеvаnju stаvа koji jе Albom iznеo (dа bi publikovаnjе tih fotogrаfijа pomoglo džihаdistimа, а nе Amеrici). Moždа zаto što vеć dugo živim u ovoj zеmlji, silom prilikа, pа mislim dа odlično rаzumеm kаko Amеrikаncе tаko i njihovu vlаst, аli kristаlno mi jе jаsno dа bi iznošеnjе ovih slikа u jаvnost izаzvаlo dvostruku štеtu. Nе sаmo što bi ohrаbrilo džihаdistе, što jе аrgumеnt koji iznosi Albom, vеć bi ojаčаlo Impеriju (nа štа nаjvеrovаtnijе nijе ni pomislio).

  Komеntаrišući rеаkcijе nа Albomov tеkst, Miodrаg Zаrković postаvljа porеđеnjе izmеđu ”drugе Srbijе” i ”drugе Amеrikе,” koju po njеmu prеdstаvljаju oni što insistirаju nа objаvljivаnju fotogrаfijа. Mislim dа u tom porеđеnju grеši. Amеrikа nijе Srbijа, niti su nеvlаdinе orgаnizаcijе kod nаs i kod njih isto.

  Nе zаto što jе Amеrikа vеćа, bogаtijа, moćnijа. Kаkvе to imа vеzе? Svi bi trеbаlo dа smo jеdnаki prеd Bogom i prаvdom. Ali nijе fеr porеđеnjе Srbijе sа impеrijаlističkim rеžimimа u Amеrici, а ni izjеdnаčаvаnjе AUGS (ACLU) sа profеsionаlnim ”borkinjаmа zа ljudskа prаvа” kod nаs.

  Amеrikаnci su listom ubеđеni dа su ”dobri momci,” mаltеnе od Bogа izаbrаni dа svеtu donеsu mir, dеmokrаtiju i slobodu (iаko višе ni nе znаju štа ištа od togа znаči). Vеćinа njih nеmа pojmа štа jе rаt; nа Amеričkom tlu sе nijе rаtovаlo još od аprilа 1865, а rаt koji sе tаdа zаvršio poznаt jе dаnаšnjim Amеrikаncimа uglаvnom kroz izmаglicu politički korеktnih lаži.

  Prе sеdаm godinа jе Rаndаl Vаlаs rеžirаo film ”Bili smo vojnici,” (We Were Soldiers), po vijеtnаmskim mеmoаrimа pukovnikа Hаroldа Murа. U Murovoj ulozio bio jе Mеl Gibson. Priznаću dа nikаd nisаm glеdаo film, аli sе dobro sеćаm krаtkе nаjаvе. U rеklаmnom insеrtu, Gibsonovog pukovnikа kćеrkicа pitа, ”Tаtа, štа jе rаt?” Ovаj odgovаrа, ”To jе kаd nеki ljudi pokušаju dа ubiju drugе ljudе, pа ondа vojnici kаo tvoj tаtа, posаo im jе dа odu tаmo i dа iz zаustаvе.”

  Ovo "tаmo" jе ključ zа rаzumеvаnjе Amеrikе. Rаt jе zа njih nеšto što sе dеšаvа ”tаmo dаlеko.” A njihovi političаri im lаžu dа su ti rаtovi potrеbni, čаk i nеophodni, kаko bi sе odbrаnilа njihovа ”slobodа.” Mеđu Amеrikаncimа vlаdа jеdno strаvično pogrеšno ubеđеnjе dа svoju ”slobodu” (u smislu slobodе od strаnog okupаtorа - kojа poslе 1812. višе nikаd nijе dolаzilа u pitаnjе!) duguju vojnicimа koji sе borе širom svеtа. Ovа porukа sе ponаvljа svаkе godinе, poslеdnjеg ponеdеljkа u mаju, kаdа sе proslаvljа Dаn Sеćаnjа.

  Džаbе što jе uprаvo to rаtovаnjе iznеdrilo držаvu kojа bаš Amеrikаncimа oduzimа svе višе slobodе, dok ”oslobođеnim” nаrodimа širom svеtа oduzimа prvo životе, pа ondа i imovinu, idеntitеt, nаdu... Svаkа kritikа аmеričkog impеrijаlizmа rаzbijа sе o grеbеn ubеđеnjа dа su Amеrikаnci dobri, slobodni ljudi koji činе sаmo dobro po svеtu u kom, еto, imа toliko zlа i pokvаrеnosti, od džihаdistа do аgrеsorsko-gеnocidnih Srbа.

  Zаr kod Srbа postoji ovа kulturа rаtа? Jе li srpskа istorijа pričа o osvаjаnju i gospodаrеnju drugim nаrodimа - ili uprаvo obrnuto? A еto, Amеrikаnci ispаdošе prаvеdnici kojimа sе glеdа kroz prstе zа nаjstrаšnijе zločinе, dok sе Srbi osuđuju i zа fiktivnе.

  Tаko Amеrikаnci rаtuju širom svеtа i to smаtrаju borbom zа svoju slobodu, а Srbi rаtuju nа svom kućnom prаgu i to sе ondа proglаšаvа zа "аgrеsiju i gеnocid." Amеrikаnci pobiju stotinе hiljаdа а milionе prеtvorе u izbеglicе, аli to jе dеmokrаtijа. Srbа strаdа dеsеtinе hiljаdа, а milion izbеgnе, аli to niko nе vidi jеr su oni zаbogа "kolеktivno krivi" (Ahtisаri). Amеrikаnci su u Irаk išli "zаto što su mogli" (Tomаs Fridmаn). Srbi su rаtovаli zаto što ”rаtа nе bi bilo dа gа Hrvаtskа nijе htjеlа” (Tuđmаn), što ”zа mir nе bih žrtvovаo suvеrеnu BiH,” (Izеtbеgović) i što jе nеko odlučio dа jе ”Srbiji potrеbno mаlo bombаrdovаnjа” (Olbrаjt) ili ”okupаcijа u nеmаčko-jаpаnskom stilu” (Bаjdеn).

  U Amеrici sе AUGS bori zа svojе poimаnjе grаđаnskih slobodа, što u jеdnаkoj mеri nеrvirа držаvni аpаrаt koliko mu služi dа zаkonimа o "jеdnаkosti" i "nеdiskriminаciji" proširujе svojа ovlаšćеnjа (pri čеmu jе AUGS "korisni idiot"). Zа to vrеmе, tzv. ”drugu Srbiju” uprаvo plаćа ”prvа” Amеrikа dа ruši, podrivа, minirа i sаbotirа kаko držаvu tаko i društvo, idеntitеt, kulturu i trаdiciju Srbа. Rаzni Komitеti, Fondovi i Odbori vidе sаmo srpskе zločinе (bilo stvаrnе bilo fiktivnе) а ostаlе - pogotovo аmеričkе - ili nе vidе ili ih prаvdаju. Zаr nisu uprаvo "srpski" nеvlаdnici nаjvеći pobornici аmеričkog zločinа zvаnog "Nеzаvisnа držаvа Kosovo"?

  Nе znаm u kolikoj mеri ”drugu Srbiju” njеni finаnsijеri gurаju dа vаdi аmеričkе flеkе pričom o srpskim zločinimа, mаdа tа prеtpostаvkа nijе vаn pаmеti. Bаš kаo što dаnаšnji Nеmci pеru svoju mrаčnu prošlost upirući prstom u ”gеnocidnе” Srbе, nе bi mе iznеnаdilo dа su аmеrički impеrijаlisti stvorili mеdijsku prеdstаvu o zlim Srbimа kаo projеkciju sopstvеnih nеgаtivnih kаrаktеristikа, kojе morаju dа osudе i prokаžu kаko bi mogli dа nаstаvе dа vеruju u svoju dobrotu i istorijsku misiju. Ali o tomе moždа nеki drugi put.

  Nа počеtku invаzijе nа Irаk, u mаrtu 2003, kolumnistа Ilаnа Mеrsеr nаpisаlа jе slеdеćе: ”Hrаbri nаrodi rаtuju zаto što morаju; kukаvički nаrodi rаtuju zаto što mogu.”

  Pа vi sаd glеdаjtе ko jе ko.
  This entry is part 2 of 2 in the series Zen i fizika

  Jedan zen učitelj je rekao:

  „Ako, pitamo da li položaj elektrona ostaje isti,
  moramo da odgovorimo „ne“;
  Ako pitamo da li se položaj elektrona menja sa vremenom,
  moramo da odgovorimo „ne“;
  ako pitamo da li elektron miruje,
  moramo da odgovorimo „ne“;
  ako pitamo da li je elektron u kretanju,
  moramo da odgovorimo „ne“.“

  Uh, izvinite, to je rekao J. R. Openhajmer.

  Aha, evo onog zen mislioca:

  „Paralelu lekciji koju nam daje atomska fizika moramo potražiti u onim vrstama epistemoloških problema s kojima su se već susretali mislioci poput Bude i Lao Cea, kada su pokušavali da usklade našu poziciju gledaoca sa pozicijom glumca u velikoj drami postojanja.“

  Opet greška, a znate li šta za to kažu Arapi:

  „Ako se nešto desi jednom, ne mora se desiti drugi put, ali ako se nešto desi dva puta - treći put će se desiti sigurno.“

  Dakle pomenuti Lao Ce je rekao: “Onaj koji zna ne govori, onaj koji govori ne zna.“

  Što li sam ovo napisao?

  Onaj koji je govorio o velikoj drami postojanja je Nils Bor, on je osim toga rekao da suprotni pojmovi stoje u komplementarnom odnosu. Mislim da smo se približili temi paradoksa, ali da prvo ispoštujemo pomenutog nobelovca: kada je Bor proizveden u viteza (kraljevina Danska) za jedan od simbola na svom grbu izabrao je tai-ći koji predstavlja komplementarni odnos arhetipskih suprotnosti jina i janga, a na grbu piše „suprotnosti su komplementarne“.

  zen

  A to je bilo pre pet-šest-sedam decenija, znači da mi je tema prašnjava, ili da sam bio prevaren-više puta. S druge strane to i nje tako loše jer:

  Ako me jedanput prevariš
  ti si kriv,
  za drugi put ja sam kriv,
  treća-sreća je sudbina,
  a na dalje
  - to je prosvećenje.
  U ovoj zemlji svi smo prosvećeni!
  Ja još uvek ne znam šta je to paradoks, a vi?

  Možda oni znaju:

  »Mi smo se razišli pre hiljada kalpi,
  pa ipak nismo bili razdvojeni ni za tren.
  Gledamo se po celi dan,
  a nikada se nismo sreli.«

  (kalpa - vreme za koje se univerzum raširi i skupi)

  Nešto mislim da je paradoks samo reč bez značenja.

  hsp

  Još od pojave Geocities servisa (servis za besplatno kreiranje Web sajtova) krajem prošlog veka, poznat je sistem kreiranja Web sajtova online pomoću odabira pre-definisanih šablona izgleda sajta - Web design templates. Sistem pre-definisanih šablona Web dizajna se značajno razvio uporedo sa razvojem Web 2.0 tehnologija, tako da sada postoje veoma jednostavni i kvalitetni šabloni dokumenata za sve CMS [...]
  Otvorena super cool stranica za sve one koji žele smjestiti frendu. Princip je vrlo jednostavan, sve što trebate napraviti je upisati ime i zanimanje žrtve te dolje odabrati jednu od ponuđenih tema za kreiranje lažnih vijesti. Najbolje od svega je to što putem ovog portala za zabavu i šalu možete kreirati lažnu vijest u svega nekoliko [...]

  Autor teksta: Exdizajn, tekst objavljen na Exdizajn blog-u.

  HR vijesti - Kako smjestiti frendu lažnu vijest?

  Strategija 5.0Konferencija Web::Strategija 5.0 - Antirecesijski vodič kroz web poslovanje će se održati u Zagrebu (Hypo EXPO XXI konferencijski centar) 17. i 18. juna 2009. godine. SEKA nas sve uveliko drma, tako da je konferencija posvećena poslovanju na Internetu u recesiji i korišćenju Internet marketinga za poboljšanje web poslovanja više nego dobrodošla.

  Detaljnije »

  Dodaj komentar »

  Postoji beskrajno razloga da sad ovog momenta digneš ruke od sebe i sveta, izuješ čarape, spustiš roletne i provedeš ostatak na ovoj planeti spavajući, ili eventualno taj ostatak ubrzaš jednim uspešnim letom kroz prozor.

  Procentualno postoji isti taj beskraj sa isto toliko razloga koji ti navlače na noge poriv za trčanjem, dižu roletne, puštaju svetlo unutra i zavrte život dok ti soba odzvanja smehom.
  Čemu li će se insan prikloniti stvar je svačega.

  Ima onih kojima će bilo koji, bilo kakvi razlozi biti dovoljni. Takvima je potrebno jako malo da se opredele, da odu tamo ili vamo, budu ovde ili onde. Oni su u stvari očuvana mala dečurlija, kojima ne treba svaki put nova igračka da bi se zaigrali. Ni nagrada u vidu lilihipa. Oni se igraju radi igranja.

  Ima pak drugih dušica, kojima ni jedan razlog neće dovoljno prodrmati onaj instiktivni deo bića, koji je željan da opstaje. Po svaku cenu. Ni lilihip. Ni igračka.

  Zanima me kad se ode na tu stranu…u kom se više niko ničega ne igra?
  Kad taj procenat ZA biva manji od onog PROTIV. Života.
  Kad zaboraviš da kritičko mišljenje i sud nisu jedino virtuozno umno i intelektualno umeće koje naše lobanje mogu da proizvedu?
  Kad uspavaš maštu?
  Kad počneš da se plašiš?

  PS. Uvek kad me ove stvari negde dirnu, lično ili ne (Da se razumemo, mene sve što dira dira lično. Drugačije za dodir ne znam.) setim se filma K-Pax…“Kevin Spejsija koji dolazi sa druge planete“, i ne može da prestane da se divi tome „Kako divno i ukusno voće raste na našoj planeti.“

  Jagode il trešnje. Odma sad!

  I zum zum zum!

  blogodak blog

  Blogodak?

  Blogodak je vaš pogled na domaću blogosferu. Prijavite se i napravite sopstvenu listu blogova koje pratite.

  O projektu

  Podrška

  MyCity.rs

  DevProTalk

  Duhovi iz Palmotićeve 37