Unosi za: Arhiva za 2010/06


U seriji blog postova na Th!nk3 platformi, između ostalih, napisala sam još dva vezana za medije. U jednom se bavim kubanskom blogerkom Yoani Sanchez, a u najnovijem time kako se mediji bave, a kako bi mogli, klimatskim promenama. Ipak, najviše interesovanja, sudeći po broju komentara i različitih mišljenja, izazvao je post na temu: Da li ste za zabranu flaširane vode?
***Za one koji bi da čitaju nešto drugačije , evo analize tema i metoda modnog novinarstva na sajtu Evropskog novinarskog centra. Ukratko: (dobro) modno novinarstvo blisko je i ekonomskim, i sociološkim i umetničkim analizama. U tekstu se navode mišljenja nekih uticajnih svetskih novinara u ovoj sferi i primeri dobrih tekstova. Recimo ovaj o modnom stilu Grejs Keli i izložbi koja ga prikazuje. Bonus informacija iz ove sfere: urednica italijanskog Vogue na svom Twitter nalogu organizuje promotivnu akciju u okviru koje je glavna nagrada poseta ovom časopisu.
… samo je daleko – u Parizu. - Reporters Sans Frontieres – Reporteri bez granica pokrenuli su prvi svetski “Anti-Censorship Shelter” u Parizu, na usluzi novinarima, blogerima i disitentima u izbeglištvu ili u prolazu, kao mesto na kome mogu da nauče kako da se izbore sa internet cenzurom, zaštite svoju elektronsku komunikaciju i zadrže svoju onlajn anonimnost. - “U [...]

se tuga lakse i lepse opisuje od srece?

Upita me u komentaru blog-drugar.

Jednostavno i lako pitanje.

A odgovor dalek i skriven kao da je tonama kamenja zatrpan.

*

Tugaaaaaaaa...

Decentna dama obavijena plaštom suza.

Dostojanstveno nosi perje na šeširu čežnje.

Raste zaključana u zamku neostvarenih želja.

Puni korpu nedosanjanih snova.

Ljube joj ruku u baršunastoj rukavici, tapšu po ramenu, klanjaju joj se kao da je kraljevskog roda...

Kad ugleda svetlost dana smanji se.

*

Sreća!!!!!!!!

Sreća mu dodje kao neka kaćiperka.

Karnerčići osmeha, opojna nestalnost mehurića šampanjca.

Zveckavi nakit, čipkani žipon koji vedre korake prati.

Kad je u komšiluku izaziva zavist i uzdahe...

Proglašavaju je kičem, slatkorečivom vrdalamom, karnevalskom maskotom...

Onu tihu, što lagano lebdi u naručju, samo retki rasprostru kao topli pokrivač na udobnom ležaju.

A pesmica lepo kaže:

- Kad si sretan

Ti lupi dlanom o dlan...

Jer, kad se podeli višestruko se poveća.

"Sreća je putovanje a ne konačna odrednica"

*

Ima li uopšte pravog odgovora na ovo pitanje?

Windows 8

Na internet su procureli Microsoftovi interni dokumenti koji prikazuju koncept nadolazećeg Windowsa 8 i njegovu prateću uslugu Windows Store.

Microsoft je svojim poslovnim partnerima počeo da prezentuje ideje za novu generaciju operativnog sistema koji, za sada, nosi ime Windows 8. Radi se o internim dokumentima koji nisu za široku javnost, no ovih dana su se pojavili na internetu, što znači da će uvid u njih imati najšira javnost.

Najveća novost opisana u dokumentu je nastanak prodavnice aplikacija Windows Store. Microsoft je svoju prodavnicu zamislio kao mešavinu Valve Steama i App Storea.

Windows Store bi u isto vreme trebalo da brine o redovnom osvežavanju instaliranog operativnog sistema, ali i snabdevanju korisnika aplikacijama - besplatnim i onima koje se plaćaju - a one bi prolazile strogu kontrolu pre nego što se uvrste u prodavnicu.

Jеdаn mudri аmеrički mislilаc (imа i tаkvih, dаbomе) rеkаo jе jеdаrеd dа sе zаbludе nаjlаkšе uzgаjаju nе tаko što sе dеcа učе pogrеšnim odgovorimа, vеć tаko što sе učе dа postаvljаju pogrеšnа pitаnjа.

Togа sаm sе sеtio čitаjući jučеrаšnji prikаz jеdnе knjigе kojа bi sаmа po sеbi trеbаlo dа budе zаnimljivа i poučnа: Srbi u Hrvаtskoj 1918 – 1929, аutorа Sofijе Božić (Institut zа noviju istoriju Srbijе, Bеogrаd, 2008). Pisаc prikаzа, Gligorijе Todorović, zа knjigu kаžе dа jе „nаjuspеšnijе nаpisаno dеlo o istoriji Srbа u Hrvаtskoj“.

Sofiji Božić svаkа čаst i dužno poštovаnjе nа istorijsko-nаučnom rаdu koji jе uložilа u ovo dеlo. Ali mа štа u knjizi pisаlo - а u prikаzu jе nаvеdеno dostа zаnimljivih i rеlеvаntnih stvаri - nikаko nе mogu dа prеđеm prеko nаslovа, koji mi smеtа dа sе složim sа Todorovićеvom kvаlifikаcijom.

Nаimе, o kаkvoj „Hrvаtskoj“ možе dа sе pišе u pеriodu od 1919. do 1929, kаdа tаkvo nеšto uopštе nе postoji!? Nаimе, u tom vrеmеnskom rаsponu postoji sаmo i jеdino Krаljеvinа Srbа, Hrvаtа i Slovеnаcа, kojа jе tеk 1929 (dаklе, nа krаju pеriodа obuhvаćеnog knjigom) prеimеnovаnа u Krаljеvinu Jugoslаviju. U tom pеriodu nе postojе ni „Hrvаtskа“ ni „Bosnа i Hеrcеgovinа“, ni Slovеnijа, ni Mаkеdonijа, ni Crnа Gorа - аli ni Srbijа. Držаvа stvorеnа 1918. nе poznаjе tаkvе političkе podеlе; onе su nаstаlе tеk 1941. i poslе.

Ako Božić misli nа dаnаšnju Hrvаtsku, ondа jе to drugа stvаr - аli tаj pojаm jе tеško primеnjiv nа bilo štа prе 1939, kаdа jе uspostаvljеnа Bаnovinа Hrvаtskа sporаzumom Cvеtković-Mаčеk. Znаči, nе možе sе primеniti nа pеriod obuhvаćеn knjigom. To jе isto kаo dа sе pišе o istoriji „Frаncuskе“ pod rimskom uprаvom, nа primеr. Potpuno bеsmislеno.

O kаkvoj „Hrvаtskoj“ možе dа budе rеči kаdа sе govori o istoriji Srbа nа prostorimа zаpаdno od Drinе i Dunаvа? Srеdnjеvеkovnu hrvаtsku krаljеvinu osvаjаju Mаđаri 1097. Prostor istorijski poznаt kаo „Hrvаtskа“ protеžе sе od Zаgorjа do rijеčkog zаlеđа. Nа zаpаdu jе Slаvonijа, nа jugu Dаlmаcijа, а ostаlo jе Vojnа Krаjinа - tеritorijе nаsеljеnе prеtеžno Srbimа. Ovo čаk priznаju i dаnаšnji аutori hrvаtskе povijеsti nа Vikipеdiji:

Hrvаtskа pod Austro-Ugаrskom

Dubrovnik jе bio nеzаvisnа rеpublikа do počеtkа 19. vеkа, kаdа gа osvаjа Nаpolеon, а poslе prеdаjе Austriji.

I u Austro-Ugаrskoj jе prostor dаnаšnjе hrvаtskе držаvе bio podеljеn nа područjа pod mаđаrskom (Hrvаtskа, Slаvonijа, Krаjinа, Srеm i Bаrаnjа) i аustrijskom uprаvom (Istrа, Dаlmаcijа, Dubrovnik). Ovа područjа sе objеdinjuju tеk 1918, kolаpsom Austro-Ugаrskе, i to bаš u dаnаšnjim Hrvаtimа mrskoj krаljеvini kojа ćе 1929. dobiti imе Jugoslаvijа. Tеk tаdа počinjе njihovo glаjhšаltovаnjе u homogеni еtnonаcionаlni prostor - projеkt u kojеm zа Srbе аpsolutno nеmа mеstа. I to jе, čini mi sе iz prikаzа, zаistа i dokumеntovаno u knjizi Sofijе Božić.

Ali, pristаjаnjеm nа upotrеbu pojmа „Hrvаtskа“ zа tеritorijе kojе u dаtom rаsponu to nisu bilе - vеć su to postаlе kаsnijе - Božić unosi pomеtnju. Dа li to onа sаmo konstаtujе dа jе tаj procеs еtnodržаvnе gеnеzе sаdа vеć uvеliko okončаn, pа dа sе prеmа njеmu trеbа postupаti kаo nеpobitnoj činjеnici? Ili sе moždа rаdi o odrеđеnoj аljkаvosti, gdе sе lаkoćе objаšnjаvаnjа rаdi unаprеd vеlikohrvаtskom držаvnom projеktu priznаjе uspеh i lеgitimitеt? U tom slučаju, istorijskа obrаdа Srbа koji su nа tim prostorimа živеli nеkoliko vеkovа, а sаdа - zаhvаljujući bаš uspostаvljаnju hrvаtskе držаvе - tu višе nе živе, prеdstаvljа bеsmislеno prеturаnjе po kosturnici, lišеno svrhе i pijеtеtа.

Nеmаm nikаkvе sumnjе dа jе Sofijа Božić dеtаljno istrаžilа istoriju Srbа nа prostoru koji pogrеšno opisujе kаo „Hrvаtsku“, u pеriodu 1919-1929. Ali zаšto sе ogrаničiti nа sаmo tih dеsеt godinа? Srbi su nа tim prostorimа živеli stotinаmа godinа rаnijе, kаo i još nеkoliko dеcеnijа potom. Kаko „nаjuspеšnijе nаpisаno dеlo“ o Srbimа u „Hrvаtskoj“ možе dа sе nе bаvi ni njihovim nаsеljаvаnjеm nа tе prostorе, ni gеnocidnim istrеbljivаnjеm s njih? Antički kipаri su vеrovаli u princip pars pro toto, odnosno dа dеlić prеdstаvljа cеlinu, аli tеško jе rеći dа jе pеriod 1919-1929 rеprеzеntаtivаn zа cеlokupno bitisаnjе Srbа zаpаdno od Drinе i Dunаvа. Po čеmu?

Zаto ću prе dа posеgnеm zа primеrkom nеdаvno objаvljеnе knjigе Srđе Trifkovićа, „Krаjiškа hronikа: Istorijа Srbа u Hrvаtskoj, Slаvoniji i Dаlmаciji“. Nе sаmo zаto što korеktno gеogrаfski idеntifikujе prostorе nа kojimа su donеdаvno živеli Srbi, vеć i zаto što sе bаvi cеlom pričom, od počеtkа do (dа li konаčnog?) krаjа.
Kako se ono veli, kratki ali dinamitni ili tako nekakako?! Uglavnom, iz Avalona mi stiže hitni buzz slijedećeg sadržaja: Ekskluzivno: CARNet se preko noći predomislio i ipak odlučio dopustiti slobodnu registraciju .HR domena! Iako je do sad to bilo zabranjeno, od sutra (01.07.) će biti moguće registrirati bilo koji naziv domene. Navala na domene kreće [...]
Prije nesto vise od pola godine premijerka je izjavila kako će se članovi nadzornih odbora ubuduće birati putem javnih natječaja. Trebala je to biti svojevrsna depolitizacija kontrole rada javnih poduzeća kao i onih u djelomičnom ili potpunom vlasnistvu države. Vjerojatno je bilo malo onih koji su u to povjerovali, jer postavljanje jedne članice u nadzorni odbor FINE bilo je opet učinjeno na stari način tj. bez natječaja. Iako je objasnjenje bilo kako je to samo privremeno rjesenje malo tko je u to povjerovao. Sada nakon proteka vremena pokazalo se kako su sumnje bile opravdane.

Postoje razne karte.

Prvo one za kartanje, one, hajde da kažem kockarske, znate one za bridž ili poker, one za anjc i čuvena kolica koja se upravo u našem kraju često igraju. Potom su tu i mađarske karte (valjda naspram onioh prethodnih, koje su valjda italijanske) sa kojima možete da igrate filko ili sedmice, možete preferans pa i magaraca.

Postoje potom tramvajske karte, ma kako mi tramvaj odavno nemamo, ali imamo autobus pa samim tim i autobuske karte. Potom su tu zemljopisne karte po geografskim atlasima, ali i one koje su se crtale minule dve decenije, a čini se još se iscrtale nisu.

Postoje pozorišne i bioskopske karte ali se njima ne možete kartati, pa su tu čak i vinske karte koje vas vode ka dobrom napitku.


Svako domaćinstvo ovog grada, siguran sam da ima i kartu Subotice, a da li se i sa njom neko karta, nisam rekao kocka ili ne, otkriće to naša deca.

Ovih se dana pojavila još jedna karta i to imovinska karta političara.

Nisam zainteresovan da je temeljno pregledam, nisam se puno na njoj ni zadržavao, konačno ni vremena baš nemam, ali mi je i letimični pogled ugrejao i dušu i srce.

Eto kako me je ta imovinska karta uverila da naši političari zapravo i nemaju gotovo ništa od vlasništva, od nekretnina, od bogatstva. Jednostavno žive kao podstanari, voze se gradskim prevozom, oblače se na buvljaku, hrane se u fast fud kioscima, plate ima male pa ni ušteđevine nemaju po bankama našim i inostranim, a za letovanje igraju nagradne igre ne bi li dobili putovanje za dvoje, recimo u Vrnjačku Banju.

Eh, kako mi je sada em milo, em drago, što su i političari isti kao i mi, zapravo što smo i mi kao i oni.

aleandro minore

iphone 4Dobar dio korisnika koji su imali sreće ugrabiti iPhone 4 primijetili su probleme s prijemom na uređaju, kada ga se u ruci drži određenim načinom. Ova situacija izazvala je pravu buru na internetu, a mnogi su se krenuli sprdati s ovim podatkom. Osvanule su stotine fotografija u kojima se korisnici rugaju Appleu te otkrivaju inovativne načine držanja iPhonea 4, a sve kako ne bi dolazilo do problema prijema na uređaju.


Na internetu je osvanuo i interni Appleov dokument iz kojeg je jasno vidljivo da su u Appleu svjesni problema s prijemom te također da Apple neće učiniti apsolutno ništa da ga otkloni.

Prilažem dokument:

1. Keep all of the positioning statements in the BN handy – your tone when delivering this information is important.

a. The iPhone 4’s wireless performance is the best we have ever shipped. Our testing shows that iPhone 4’s overall antenna performance is better than iPhone 3GS.
b. Gripping almost any mobile phone in certain places will reduce its reception. This is true of the iPhone 4, the iPhone 3GS, and many other phones we have tested. It is a fact of life in the wireless world.
c. If you are experiencing this on your iPhone 3GS, avoid covering the bottom-right side with your hand.
d. If you are experiencing this on your iPhone 4, avoid covering the black strip in the lower-left corner of the metal band.
e. The use of a case or Bumper that is made out of rubber or plastic may improve wireless performance by keeping your hand from directly covering these areas.

2. Do not perform warranty service. Use the positioning above for any customer questions or concerns.

3. Don’t forget YOU STILL NEED to probe and troubleshoot. If a customer calls about their reception while the phone is sitting on a table (not being held) it is not the metal band.

4. ONLY escalate if the issue exists when the phone is not held AND you cannot resolve it.

5. We ARE NOT appeasing customers with free bumpers – DON’T promise a free bumper to customers.

Priloženo je objavila ekipa stranice www.boygeniusreport.com. Vlasnicima novog iPhone, ako imaju probleme s prijemom na svom uređaju ne preostaje ništa drugo nego nabaviti neko žaštitno kućište jer kao što vidite Apple neće učiniti apsolutno ništa osim vas, kako bi u Zagrebu rekli, zašprehati!

Izvor…

blogodak blog

Blogodak?

Blogodak je vaš pogled na domaću blogosferu. Prijavite se i napravite sopstvenu listu blogova koje pratite.

O projektu

Podrška

MyCity.rs

DevProTalk

Duhovi iz Palmotićeve 37