Unosi za: Arhiva za 2011/03

Dobro znan trenutak svima, trenutak prilaska prozoru u sadašnjost, našem voljenom Facebook-u i klik… Da vidim da li mi je nešto lajkovao-la. Naravno, ima lajkova, ali ne onog očekivanog. I šta sad? Ništa, brže bolje novi status, nova fotka, nova pesma i novo čekanje i pecanje. Od ovog ludaka Facebook-a sam počeo da gledam ili gore levo ili dole desno. Postaću razrok ali u dijagonalu i to će se postati nova dijagnoza, “razrokost FB-2″ … Naravoučenije, ako želite da ne budete razroki, ne gledajte u gore spomenute uglove već pravo pred sebe. Neka vam se crveni u uglovima, ignorišite. Biće bolje i po oči i po srce ako je to još kod nekoga živ organ )

 

Rating: 5 out of 5 stars Xwave DPF 0701 je u ovom trenutku jedan od najjeftinijih digitalnih ramova koji može da se kupi u Srbiji. Kad kažemo jeftino, to obično znači da se radi o uređaju sa velikim brojem kompromisa, što u ovom slučaju nije tačno. Ekran je veličine 7 inča, sa visokom rezolucijom od [...]

Ma bas ste super ...

Udruženje Vlasnika Računovodstvenih Agencija (UVRA) je objavilo odlican dokument gde izmedju ostalog pise: ” … Tretman koji preduzetnica ima u Poreskoj upravi u vreme porodiljskog odsustva pre bi se mogao podvesti pod diskriminaciju nego podršku ženskom preuzetništvu … “. Sa druge strane Wikiliks objavljuje kako je Miskovic dosao do monopolske pozicije, i naravno neki novi/stari glavonja je napunio stomak pa sada ga jure dok ostali okrecu glavu.

Price oko obrazovanja su uvek u toku ali ono ukida se ministarstvo nauke, informatike i na Kopaniku se dogovorili da se zemlja okrene poljoprivredi i industriji. Ok … u Becu se uci BHS (?) jezik, a i mi umemo nekada da iznenadimo (Japan) )

Dobro došli!

Dobro došli!

KRALJEVO – Na sajmovima zapošljavanja i preko programa Nacionalne službe za zapošljavanje "Prva šansa" i "Stručna praksa" ove godine posao će dobiti više od hiljadu nezaposlenih. Sajam zapošljavanja je prilika da mladi pokušaju da pronađu zaposlenje, a za poslodavce da ponude slobodna radna mesta, ali i da aktivno unaprede svoje poslovanje. Od 15.000 nezaposlenih u [...]
KRALJEVO – Kraljevačka policija saopštila je danas da je podnela krivične prijave protiv Bojana Nikolića (25) i Danijela Zaića (24) iz Kraljeva zbog sumnje da su neovlašćeno proizvodili i stavljali u promet opojne droge, a protiv Željka Veljovića (30) zbog sumnje da je neovlašćeno držao drogu. U Dositejevoj ulici kod Osnovne škole “Dimitrije Tucović” u [...]
Simp(tom)atično je gde sve ljudi umeju da nađu uzročno-posledične veze i na koji način mogu da objasne neku pojavu, sve zadržavajući onaj jako ozbiljan izraz lica uz tvrdnju da ipak znaju koliko su 1+1, jer oni su, jelte, diplomirali na PMF-u. Naprosto je zanimljivo kako su neki ljudi u stanju da svoj hiperracionalan mentalni sklop koji vapije za regulacijom svega postojećeg u stanju za par sekundi da pretvore u argumentacijski niz pećinskog čoveka. Skorašnji primer – zemljotres u Japanu.

Za razliku od uobičajenih geoloških objašnjenja koja tvrde da se zemljotresi jednostavno dešavaju bez nekog višeg cilja i uzroka, naime iz naproste prozaične činjenice da se tektonske ploče večito pomeraju, dešava nam se da dobijamo objašnjenja koja su drugačija. Jer, jednostavno, ljudi imaju tu falinku da su u svom jeftinom New Age povratku animizmu počeli da antropomorfizuju sve, pa čak i prirodne pojave (o antropomorfizaciji društvene sfere da ne govorimo). To se ponajpre ogleda u objašnjenju da nešto ne može da se desi ETO TAKO, već, ako se već desilo, to mora da je NEKO (!) intencionalno uzrokovao. Čovek ne prihvata da sve stvari u univerzumu ipak ne funkcionišu po bihevioralnom S-R modelu, i to je, rekao bih, ta arogancija koja možda ne karakteriše one koji se ozbiljno bave naukom, ali sigurno karakteriše recipijente u medijima, po blogovima i sl.

Vratimo se na Japan. Za razliku od uobičajnog objašnjenja da se zemljotresi jednostavno dešavaju bez da je neko to u suštini hteo, ljudima je često lakše da progutaju verziju po kojoj mora da postoji intencionalni uzrok nečega. Tako pored klasičnog objašnjenja božjom kaznom ili objašnjenja uz pomoć teorija zavere, imamo jednu fascinantnu eksplikaciju koja tvrdi da se sve to dešava zato što sama naša planeta deluje intencionalno, zato što ima svoju autonomnu volju, te je rešila da nam pošalje poruku, opomene nas i sl. Ne znam da li je ovakva vrsta objašnjenja samo ultraglupa ili je ujedno i glupa i opasna.

Zašto je ovakvo objašnjenje glupo? Ne zbog toga što je možda logički nekoherentno unutar sebe, već zato što partikularnu logiku individualnog ili grupnog delanja čoveka primenjuje na jednu sferu koja sa tim nema nikakve veze. Za razliku od čovekovih dela, prirodne pojave nemaju svrhu. One se mogu objašnjavati uz pomoć fizičkih ili hemijskih zakonitosti, ali se njihova svrhovitost ne može utvrditi pukim učitavanjem ljudske logike. Jer, ako se krene tim putem, onda se zarad koherentnosti sve mora objašnjavati na taj način. Ako su zemljotres i cunami koji usmrćuju nekoliko desetina hiljada ljudi intencionalan odgovor prirode na čovekovo delanje, onda gde ćemo stati? Šta je priroda htela da nam kaže time što je nekog čoveka usmrtio grom? Sa kime je komunicirala svojim vulkanima, zemljotresima i olujama u doba kada homo sapiensi još nisu postojali?

Zašto je ovakvo objašnjenje opasno? Iz jednostavnog razloga jer ovakva objašnjenja podrazumevaju da se u suštini sve može samo ako dovoljno zapnemo, ako se složimo oko nečega i to primenimo u praksi. Npr. ako počnemo da živimo više u skladu sa prirodom, priroda će manje da nas kažnjava itd. Sve to jednostavno prenebregava činjenicu da su i čovek, a i ostale vrste, evolucijom postale ono što jesu ne samo zahvaljujući, već i uprkos svojoj okolini. Čovek je još jedno prirodno biće koje je nastalo evolucijom i za koga se ne može reći da ne živi u skladu sa prirodom kao što se za neku vrstu strižibube ne može reći da ona živi u skladu sa prirodom. Okolina je svakoj vrsti sredstvo, a ne cilj i to je jednostavno biološka datost. Jedini problem je što je čovek dostigao taj nivo samorefleksije gde je u stanju da sa arogancijom tvrdi da je nešto usklađeno sa prirodom, a nešto drugo nije, a samo zato što insinuira smisao i svrhu prirodnih pojava. Sve se tu posmatra kao zadato, samo je potrebno aktivirati se, složiti, dostići konsenzus i problem će biti rešen, jer za takav mentalni sklop nije moguće niti prihvatljivo da jednostavno postoje datosti na koje se ne može uticati bez nekih drastičnih posledica.

S druge strane, hvala bogu te nam sveprisutni mediji stalno stimulišu neuroreceptore u pravcu zaključaka da je smak sveta svakako blizu. Sejanje straha je postao omiljeni sport svakog ko svoju empatiju i naklonost ne pokazuje interpersonalno već na način apstraktan, prema čovečanstvu kao totalitetu ispražnjenom od svakog sadržaja. Nema veze što postoji jasna korelacija između siromaštva/tehnološke nerazvijenosti i većeg broja žrtava u prirodnim nepogodama, mi smatramo da je našu planetu razljutio tehnološki hibris Japanaca i ona im je malo pokazala kako se šiša jazavac. Nema veze što dnevno više ljudi pogine okliznuvši se u kupatilu nego u svim Trima miljama, Černobiljima i Fukušimama zajedno, mi i dalje mislimo da između atomske bombe i atomske centrale postoji znak jednakosti. Nema veze što bi daleko više ljudi jednostavno pomrlo od gladi da nije GM hrane, mi se više brinemo za zamrzavanje sadašnjeg biodiverziteta jer arogantno mislimo da znamo šta je biološki optimum, a šta nije. I u tom pravcu... Naime, reći da nešto ne treba da se radi jer uzrokuje neku posledicu koja se nama ne sviđa nije dovoljan argument. Jer, svako delanje ima svoju posledicu.

S druge strane, uzmimo jednu antropomorfizaciju iz društvenih nauka, primerice ekonomije. Iako tvrdi libertarijanac, ja lično npr. ne volim sintagmu nevidljive ruke, barem kako se ona upotrebljava u današnjem kolokvijalnom govoru. Adam Smit ju je inače upotrebio samo jednom i to u vrlo jasnom evolucionističkom socijalnom kontekstu, u smislu da društvena okolina od pojedinca zahteva društvenokorisno ponašanje zarad njegovog ličnog opstanka. Međutim, ta nesrećna imenica „ruka“ se sada vrlo pogrešno shvata, kao ekstremitet nekog voljnog uma. Moderni ekvivalent nevidljive ruke – tržište – je u sličnoj situaciji. Kada se nekoj imenici koja u suštini pokušava da pokaže proces, a ne stanje, u kolokvijalnom govoru dodaju glagoli koji pokazuju voljnu radnju (utvrditi, pokazati, želeti, znati), naprosto dolazi do njene antropomorfizacije i odmaka od izvornog značenja.

Jer, kao što su prirodne pojave posledica ogromnog broja varijabli koje nemaju veze sa antropocentričnom logikom voljnog delanja, tako su i društveni agregati poput kulture ili tržišta samo procesualni pokazatelj ogromnog broja individualnih ili grupnih varijabli.

Jednostavno, radi se o toliko složenim pojavama za koje je mnogo bitnije shvatiti to da nam nisu do kraja jasne i dokučive baš iz razloga složenosti i spontanog evolucionog nastanka čije je razumevanje daleko bitnije od ispraznog aktivizma u svrhu proklamovane promene na bolje. O tome se jednostavno radi u nauci, ona isključuje emocije i svođenje na lične primere. Ono što želimo nije i ono što ćemo dobiti, baš iz razloga što o tome nedovoljno znamo. Sad, neki misle da se iza tog neznanja krije predmet naučnog istraživanja, a neki tu vide višu silu koja trese zemlju (pa joj se treba umiliti) ili neke ljude namerno čini siromašnima (pa mi samo treba da dekretom odlučimo da to promenimo) itd.

"aprilili se kaže na engleskom April Fools Day"

1. april je dan za šale!
Svašta se dešavalo na današnji dan tokom istorije, neke šale su bile simpatične a neke već spadaju u domen prevara – doduše nenamernih.

Ima raznih, uglavnom nedokazanih verzija, zašto je baš 1.april dan za zbijanje šala.
Evo jedne:
1582 godine u Francuskoj je julijanski kalendar zamenjen novim, ukazom pape Grgura XIII. Po starom kalendaru godina je počinjala 1-og aprila a po novom, nazvanom po papi, gregorijanski, počinjala je 1-og januara. Pošto su sredstva informisanja u to vreme bila prilično ograničena i spora, vest se širila godinama. Svi oni koji nisu bili obavešteni i koji su slavili početak godine prvog aprila su nazivani “fool’s errands”. Tako je počelo, širilo se Evropom i prešao je običaj i preko kanala u Britaniju.

"1.april"

Da počnemo od dečjih šala. Evo predloga:

This is one of THE best tricks I know! First you put Saran Wrap or any other clear plastic wrap over the toilet, between the bowl and the seat. Do this at night so it is harder to see. Then when someone goes to the bathroom, SURPRISE! Oh, and a scream. I don’t recommend this because I got grounded for 3 months when I tried it. It’s funny, and messy, so if you don’t take my advice and do it anyway, be ready to clean up the mess! EWW!!!

Ova šala neka ostane u originalu, pa ko razume shvatiće zašto -)

Top lista najboljih šala, u stvari to su ponekad bile i prevare, neverovatno je koliki broj ljudi je poverovao u njih. U svakom slučaju, zabavno štivo.

Moj favorit – vest, koju je objavio The Guardian 1977 godine i koja glasi:

The British newspaper The Guardian published a special seven-page supplement devoted to San Serriffe, a small republic said to consist of several semi-colon-shaped islands located in the Indian Ocean. A series of articles affectionately described the geography and culture of this obscure nation. Its two main islands were named Upper Caisse and Lower Caisse. Its capital was Bodoni, and its leader was General Pica. The Guardian’s phones rang all day as readers sought more information about the idyllic holiday spot. Only a few noticed that everything about the island was named after printer’s terminology. The success of this hoax is widely credited with launching the enthusiasm for April Foolery that gripped the British tabloids in subsequent decades.

Ukratko, Gardian je objavio poseban dodatak o ostrvskoj republici San Seriffe u Indijskom okeanu. Sastoji se od dva ostrva Upper Caisse i Lower Caisse( otprilike kao velika i mala slova) i dalje sve u tom stilu uključujući i oglase, kao i ponude za letovanje na tom ostrvu.

"prvoaprilska šala ostrva SanSerriffe"

Republika SanSerriffe

Mnogo više o ovom prazniku pročitajte u divnom postu, koji je napisala Gradiva

Za kraj Google translete predstavlja novu uslugu:

Related Posts:
Teo Jansen: Još od devedesetih sam okupiran stvaranjem novih oblika života. Umesto polena i semena ova nova priroda je u osnovi sačinjena od plastičnih cevi. Skelet koji pravim im omogućava da hodaju na vetru, tako da ne moraju da se hrane.  Vremenom su ova stvorenja postala otpornija na oluju i vodu  i jednom ću ih [...]
New Star Games objavio je novi video snimak iz svoje sledeće igre, New Star Soccer 5. Iza ovog maštovitog naziva krije se simulacija života prosečnog fudbalera. Pored onog dosadnog dela, koji uključuje igranje fudbala u svim mogućim ligama, moći ćete da trenirate, pijete dok se ne onesvestite, čitate o sebi u novinama, prokockate sve pare, kupite desetine sportskih automobila...
[Pročitaj ceo članak...]
Sta je Jumbotron? Jumbotron predstavlja veliki LCD ekran koji je projektovan od strane Sony-ja. On se koristi na zatvorenim sportskim stadionima. Šta nam je potrebno za projekat? Jedan ili više uređaja sa pristupom internetu. (laptop, desktop ili mobilni) Bilo koji pretraživač.
blogodak blog

Blogodak?

Blogodak je vaš pogled na domaću blogosferu. Prijavite se i napravite sopstvenu listu blogova koje pratite.

O projektu

Podrška

MyCity.rs

DevProTalk

Duhovi iz Palmotićeve 37