Uklonjeni neaktivni Blogovi

Sa Blogotka je uklonjeno preko 50 neaktivnih Blogova, tj. onih kod kojih je vreme poslednjeg posta starije od 3 meseca. Nakon poslednjeg čišćenja na Blogotku se agregira 270 Blogova.

Vi listate Blogodak Blog weblog arhivu za October, 2009.