Svi postovi sa bloga: bronzic.com

Uoči Aranđelovdana 2012. godine

Već duži niz godina imam isti problem sa ljudima, sa kojima se, doduše, nikada i ne raspravljam, koji ne znaju ništa ni o veri ni o običajima a misle da znaju štošta… Istina, ne znam ni ja mnogo pa smo unekoliko slični… Ipak, razlikujemo se u poimanju slave, vere i crkve.

Moje poimanje gorenavedenog je često drugačije ali je, verujem u to, suštinski ispravno. Tako krsnu slavu doživljavam kao dan posvećen svecu zaštitniku familije… A koji je to svetac?

Za one koji misle „da im je slava “sveti arenđelovdan“ ili za one koji pak misle da se tog sveta slavi “sveti Aranđel”, objasnih maločas u naslovu. Dakle:

Sabor Svetog Arhangela Mihaila
ARANĐELOVDAN
21/8. novembar

 

Aranđelovdan je dan koji je crkva posvetila u slavu svih anđela i prvog među njima, svetog arhangela Mihaila.

Anđeli (anđeo je  grčka reč i znači vesnik) su duhovna, bestelesna bića, izvršavaju Božji promisao, ima ih veoma mnogo i, prema hijerarhiji, podeljeni su u devet rangova ili činova. Anđeli se na ikonama uvek  slikaju  u ljudskom obliku kao mladi ljudi. Oni nemaju telesnih želja i briga kao ljudi pa večno ostaju mladi i lepi, a pošto lete gde ih Bog pošalje, na ikoni im se slikaju i krila. Svaki čovek  na dan krštenja dobije svog anđela, koji se naziva anđeo mirni, verni učitelj, čuvar duša i tela. Ti anđeli čuvaju čoveku život i zdravlje i paze da čovek, zbog svog neznanja i  nesmotrenosti ne napravi kakvu pogrešku. Obučeni su u belu odeću, plaštove, u znak čistote i  nevinosti. Najviši među anđelima su sedmorica arhanđela, među kojima je Mihailo, koji ima još i titulu arhistratiga, a po kojem je ovaj praznik dobio ime.

Na ikonama se arhangel Mihailo predstavlja sa krilima, u vojvodskoj odeždi, kao borac, sa mačem u jednoj i kantarom u drugoj ruci, jer, prema narodnom verovanju, on u času smrti uzima ljudsku dušu. Ovaj praznik ustanovljen je u četvrtom veku nove ere. Arhangel Mihailo, zaštitnik loze Nemanjića, jedna je od svetaca koji uživa veliko poštovanje  u našem narodu.

St Michael Archangel by Guido Reni

St Michael Archangel by Guido Reni

 Vas, vođe nebeskih vojski, mi nedostojni uvek molimo, da nas zaštitite svojim molitvama, kao zaklonom krila svoje bestelesne slave, čuvajući nas koji pred vama padamo i usrdno vapijemo: izbavite nas od beda kao vođe nebeskih sila.

[TROPAR, glas 4.]

Od davnina ljudi su praznovali anđele Božije, ali se često to izopačilo u njihovo obožavanje. Jeretici su ih ponekad tumačili kao bogove ili ih pak smatrali stvoriteljima čitavog vidljivog sveta. Na 4-5 godina pre Prvog vaseljenskog sabora održan je Laodikijski pomesni sabor i, svojim 35. pravilom, ustanovio ispravno poštovanje anđela. U vreme rimskog pape Silvestra i aleksandrijskog patrijarha Aleksandra ustanovljen je ovaj praznik arhistratiga Mihaila i ostalih sila nebeskih u novembru. Zašto baš u novembru? Novembar je zapravo deveti mesec od meseca marta, koji se smatra trenutkom stvaranja sveta. A deveti mesec posle marta uzet je zbog devet anđelskih činova koji su najpre stvoreni.

Sveti Dionisije Areopagit, učenik apostola Pavla, opisao je ovih devet činova u knjizi “O nebesnoj Jerarhiji”. U toj strogoj anđelskoj hijerarhiji, vojvoda anđelske vojske je arhistratig Mihail, jer je svojim delovanjem spasao mnoge anđele otpale od Boga, koje je Lucifer povukao sa sobom u propast. Među anđelima vlada savršena jednodušnost i stroga hijerarhija u poslušnosti nižih činova prema višim, a sveukupno svetoj Božijoj volji.

Svaki narod ima svog anđela hranitelja, a osim toga i svaki hrišćanin ima svoga anđela hranitelja. Treba se uvek sećati da ma šta mi činili, javno ili tajno, činimo u prisustvu svoga anđela hranitelja. A na dan Strašnoga Suda sabraće se mnoštvo anđela nebesnih svetih oko prestola Hristova, i pred svima njima objaviće se dela, reči i pomisli svakoga čoveka.

Da anđeli Božji neprekidno opšte sa ovim svetom, o tome svedoči Sv. pismo jasno i nepobitno. Koje iz Svetoga pisma, koje iz Svetoga predanja, Crkva pravoslavna doznala je imena sedmorice načalnika angelskih sila, i to: Mihaila, Gavrila, Rafaila, Urila, Salatila, Jegudila, Varahila (uz to neki spominju i osmog – Jeremila).

Mihail na jevrejskom jeziku znači: ko je kao Bog ili ko je ravan Bogu ? Sv. Mihail izobražava se još od prvih vremena hrišćanskih kao vojvoda, koji u desnoj ruci drži koplje, kojim potire Lucifera, satanu, a u levoj palmovu zelenu grančicu. Na vrh koplja ima platnenu traku sa crvenim krstom. Arhanđeo Mihail smatra se naročito čuvarem vere pravoslavne i borcem protiv jeresi verskih.

Sv. Gavrilo znači – muž Božiji ili krepost Božija. On je blagovestitelj tajni Božjih, naročito tajne bogoovaploćenja, i svih ostalih tajni, koje s onom stoje u vezi. Izobražava se: u desnoj ruci drži fenjer sa zapaljenom svećom unutra, a u levoj ogledalo od zelenog kamena jaspisa. Ogledalo označava premudrost Božiju, kao tajnu skrivenu.

Sv. Rafailo znači – isceljenje Božije, ili Bog iscelitelj (Tov. 3,17; 25,15). Izobražava se: desnom rukom vodi Toviju, koji nosi ribu uhvaćenu u reci Tigru, a u levoj drži lekarski alabastar.

Sv. Uril - oganj ili svetlost Božija (3. Jezdra 5,16). Izobražava se sa licem i očima pognutim, a ruke držeći na prsima kao na molitvi.

Sv. Jegudilsvetitelj Boga. Izobražava se: u desnoj ruci drži venac zlatan, a u levoj trostruki bič.

Sv. Varahilblagoslov Božiji. Izobražava se: nosi u nedrima ruže bele.

Jeremiluzvišenje Božije (3. Jezdra 4,36). Poštuje se kao vnušitelj i pobuditelj uzvišenih pomisli, koje čoveka uzdižu k Bogu.

Zvezda Danica je najsjajnija i najblistavija zvezda severnog neba ali to nije, kao što mnogi pogrešno misle, zvezda Severnjača (Polarna zvezda).

O zvezdi Severnjači…

Šta je zvezda Severnjača? – Severnjača je zvezda u sazveđžu  „Malog medveda“ pozicionirana upravo (ustvari približno) iznad severnog pola zbog čega služi kao orijentir i navigator pomorcima i putnicima. Specifična je i po tome što „kroz nju“ prolazi zamišljena osa oko joje se rotira planeta Zemlja.

A šta je „Severno nebo“? – Severno nebo je nebeski svod vidljiv sa severne Zemljine hemisfere planete zemlje (nije vidljivo sa južne hemisfere).

O planeti Veneri / zvezdi Daanici

Danica ustvari i nije zvezda već planeta. Planeta Venera, druga po redu planeta Sunčevog sistema polazeći od Sunca.

Na nebeskom svodu postoje „zvezde“, „zvezde lutalice“ i „zvezde padalice“. Samo „zvezde“ su zaista zvezde i njihova karakteristika je što su statične odnosno nikada ne menjaju svoj položaj. „Zvezde padalice“ su ustvari komete koje se po nebu kreću velikom brzinom ostavljajući za sobom svetlosni trag tzv. rep pa ih ljudi zbog toga nazivaju i „zvezde repatice“. A „zvezde lutalice“ su ustvari planete vidljive sa zemlje. Jedna od njih (pored Jupitera i Saturna) je i planeta Venera, u narodu znana i kao „Zvezda Danica“. Ove „zvezde“ „lutaju“ od istoka ka zapadu zbog čega zvezdu Danicu / planetu Veneru još nazivaju i „Večernjača“ odnosno „Zornjača“ pošto se jasno vidi uveče (na zapadu) odnosno pred zoru (na istoku). Ime „Danica“ joj dolazi otud što se ponekad vidi i po danu.

1797.  godine, nakon što je Napoleon pokorio Italiju, Venera se videla po danu, tačno u podne što su Napoleonove pristalice protumačile kao nebeski znak te su ovu planetu nazvali „zvezdom osvajača Italije“.

Veneru pominje i Varon kada kaže da je Eneja, trojanski junak, ploveći ka Italiji, danju pred sobom gledao ovu „zvezdu“.

Ime „Venera“ ova „zvezda“ je dobila po istoimenoj rimskoj boginji lepote, koju su Grci pak zvali Afrodita. Verovatno baš iz ovog razloga narod ističe njenu lepotu pa kaže za lepu ženu da je lepa kao zvezda Danica. Postoji i verovanje da ako se Danica vidi pred žetvu, to znači da će žito dobro roditi.

Zvezdu Danicu tj. planetu Veneru često nazivaju i bliznakinjom naše planete jer su bliske jedna drugoj (uzimajući u obzir „odnose“ u svemiru) i gotovo su identične po dimenzijama i masi. Važno je još napomenuti da je zemlji ipak, ali sa druge strane, bliža planeta Mars.

Razdaljina između planete Zemlje i planete Venere iznosi 40 miliona kilometara što je oko 1000 razdaljina od Meseca od Zemlje.

Rotacija planete Venere je retrogradna što znači da se oko svoje ose rotira kontra od planete Zemlje tj. od istoka prema zapadu.

Čast mi je što sam imao priliku da dizajniram i uređujem sajt turističke agencije R-TOURS, inače specijalizovanog turoperatora za putovanja u Rusiju i zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza.

Da ne bude zabune, pošto ova agencija ima više lokalnih web sajtova, zovemo ih “ruski“, “crnogorski” i “srpski“, potpisujem dizajn samo ovog potonjeg.

Ovaj sajt smatram jednom od boljih referenci u svom portfoliu iz razloga što je gotovo upotpunosti “plod moje mašte” tj. što na njegov konačni izgled nisu umnogome uticali poslodavci, programeri, koderi i sl. “Original koji liči na mene )

Još jedan bitan momenat u čitavoj priči je što su me vlasnici sajta angažovali i na njegovom uređivanju i administriranju tako da sam dizajnirao i svaki njegov članak ponaosob a imao sam slobodu i da ih pišem. Tako je nastala serija putopisa – vodiča kroz Beograd, Dubrovnik i sl.

Volim ovaj sajt ) a voli i on mene…

 

A sve je počelo pre nekoliko godina sa dizajnom bilborda…

 Brošura “Rusija”: Background illustration:

 

Web marketing plan (u daljem tekstu: marketing plan) je kratak i precizan akt u pisanoj formi. Definiše korake i akcije koje je potrebno preduzeti da bi ste ostvarili svoje marketinške i prodajne ciljeve.
Uspešan marketing podrazumeva stručno i dosledno izvršavanje zadataka definisanih marketing planom.

Web marketing plan se sastoji iz sledećih celina koje se kreiraju tokom stvaranja koncepta prisustva sajta na Internetu:

Executive Summary – Uvodni deo
Definisanje svrhe i cilja web marketinga. Objašnjenje odabranih strategija i akcija, argumenti za njihovu upotrebu.

Definisanje ciljnih grupa potrošača
Identifikacija i potencijalnih potrošača, segmentacija tržišta.

Rokovi
Definisanje roka za primenu marketing plana.

Finansijska konstrukcija
Definisanje promocionog budžeta tj. novčanih sredstava neophodnih za potpunu implementaciju marketing plana

Istraživanje tržišta
Istraživanja kojima ćemo doći do realnih podataka o stanju tržišta, uključujući Internet tržišta. Korišćenje vlastitih resursa (web sajt, mailing liste, ankete…) za kreiranje slike o posebnostima korisnika Internet usluga određene kompanije.

Analiza statistika tržišta
Detaljno analiziranje dobijenih podataka o stanju tržišta

Analiza tržišnih trendova
Mogućnost iskorišćavanja trendova u svoju korist.

SWOT analiza
Procena jakih i slabih strana, mogućnosti i pretnji.

Definisanje strategija marketing komunikacije
Planiranje i formulisanje najoptimalnije marketing strategije u skladu sa utvrđenim ciljevima i stanju na tržištu.

Formiranje marketing tima
Ko će i kako sprovesti u delo zadatke koje definiše marketing plan.

Kreiranje korporativnog identiteta
Klasični elementi marketinške strategije uključuju i posebnosti Interneta (misija i vizija, logotip, slogan, vizuelni identitet web stranica, načini komunikacije sa klijentima putem Interneta i sl).

Kreacija promotivnih materijala i marketinških kampanja
Opis planova i akcija koje ćete preduzeti u ovu svrhu.

Izvršenje promotivnih programa
Kampanja u pravom smislu! Sprovođenje goredonesenih odluka.

Merenje efekata marketinških aktivnosti
Prikupljanje i upravljanje podacima o tome koliko efekta su imale preduzete akcije i sl.

Neuspeh je očigledan. Nešto u čitavoj ponudi očigledno nije bilo OK. Šta? Copywriting?

Nemate svoj lični sajt?!
Evo zgodne prilike…

Da li ste ikada razmišljali o tome da imate svoje parče veba tj. svoj lični veb sajt?

Vreme je da počnete da razmišljate o tome. Imati svoj lični sajt (tzv. blog) nije samo globalni trend, to je potreba savremenog i urbanog čoveka.
Pre samo nekoliko godina nije bilo uobičajeno imati ni npr. svoj profil na Fejsbuku a danas se to gotovo podrazumeva… Povedite kolo, zaigrajte medju prvima…
Imati svoj lični sajt tj. blog ne zahteva stvaranje mreže prijatelja (blogera) koji rade isto ili slično kao i vi (kao što je npr. na Fejsbuku neophodno da i vaši prijatelji imaju svoje FB naloge), naprotiv, vaš lični sajt je kompatibilan i sa Fejsbukom ali i sa prvim vladarom interneta, slavnim Google-om.

Svaku vašu objavu na vašem  sajtu moći ćete da podelite (šerujete) sa svojim prijateljima i na svom FB profilu ali, zahvaljujujući Guglu, i sa celim svetom obzirom da će se sve vaše objave naći i u rezultatima pretrage ovog globalnog pretraživača interneta.

Dakle, blog (SAJT)  ne služi za objavu sažetih  „statusa“ (Fejsbuk) ili „Tvitova“ (Tviter). Objave ili članci na blogu služe da svojim prijateljima i ostatku planetarne populacije saopštite ono što zaista imate i trebate da kažete. Sigurno u svojim mislima imate stotine tema o kojima nemate sa kim da pričate ili bar nemate dovoljno dobrog sagovornika… Recite to celom svetu zahvaljujući svom blogu. Imaćete i sagovornike i publiku. Blog je interaktivan i svi zainteresovani će moći da komentarišu vaše tekstove i da raspravljaju sa vama na „zadatu“ temu… Moći će da „lajkuju“, „šeruju“ i sl.

Vi kao vlasnik i autor svog bloga imate apsolutnu kontrolu nad svojim objavama ali i nad komentarima koje ostavljaju vaši čitaoci, fanovi i pratioci… pritom, administracija bloga je prosta, tek nešto malo komplikovanija od administriranja Fejsbuk naloga tj. profila.

Tzv. blogeri svoj hobi i način tj. stil života pretvaraju u blistavu blogersku karijeru. Ljudi ih prate, čitaju, komentarišu, prepričavaju, citiraju…

Da je, kojim slučajem, scenario za kultnu seriju „Sex & grad“ napisan koju godinu ranije, Keri Bredšo (Carrie Bradshaw) bila bi verovatno, umesto kolumnistkinja, bila blogerka…

Ponuda „Nemate svoj lični sajt? Evo zgodne prilike…“ podrazumeva paket usluga vezanih za postavljanje sajta / bloga na veb. U cenu je uključen zakup domena (internet adrese) .com ili .net po vašem izboru za godinu dana, zakup hostinga 200MB (prostora na veb serveru gde je sajt fizički smešten), izbor grafičkog tj. dizajnerskog rešenja vašeg sajta (u ponudi je nekoliko različitih grafičkih rešenja), instalaciju aplikacije, postavljanje na server i sl. Vaše je samo da počnete da pišete… )

Blog funkcioniše na WordPress platformi odnosno aplikaciji koja se globalno najpopularnija i najkorišćenija u „blogosferi“. WordPress aplikacija je laka za korišćenje (user friendly) i lako je razumljiva. Na internetu postoji jako puno korisne literature o samom korišćenju, i optimizaciji WordPress-a, čak i na srpskom jeziku. Pitajte Google-a, on sve zna )

Proveru slobodnih domena možete da izvršite na adresi http://normareclamare.com/sajt/domeni.php

Na raspolaganju su vam teme razlicitih dizajna, koje mozete pogledati na sledecim linkovima:
http://wp001.nr.rs/
http://wp002.nr.rs/
http://wp003.nr.rs/
http://wp004.nr.rs/
http://wp005.nr.rs/
http://wp006.nr.rs/

Šta je više taj blog?!
Najprostije rečeno, blog je lični veb sajt. Popularna veb enciklopedija Wikipedia ga definiše kao publikaciju na Internetu (web-u) koja sadrži prvenstveno periodične članke „u obrnutom vremenskom toku“. Najnoviji članci hijerarhijski se nalaze na vrhu stranice. Blogovi mogu biti lični, tematski, u formi magazina…  Mogu biti grupisani, tematski ili vezano uz domen (veb adresu) na kojem se nalaze…

Blog vam dopušta mnogo slobode u pisanju objava od neke druge forme, naročito u stilu pisanja. Ukoliko želite, možete da pišete i u „prvom licu“, koristite žargon, „emoticon“ iliti popularno „smajlije“, možete čak i da psujete ukoliko je to vaš način izražavanja emocija )

Budite kreativni i praktični u osmišljavanju svoje veb adrese.

Dobrodošli u svet weba!

Na dan svete Petke, 27. oktobra, zvanično je sa radom počeo naš novi ofis u Zrenjaninu. Za sada u njemu radi samo Škola knjigovodstva i preduzetništva a čekujemo da uskoro “ožive” i ostale delatnosti, sve osim usluga klasičnog knjigovodstva.

U cilju boljeg pozicioniranja na tamošnjem tržištu kreirali smo i novi portal S-zrenjanin.com kao zvanični sajt našeg tamošnjeg ofisa koji, osim promocije naših delatnosti ima za cilj i promociju samog grada Zrenjanina po ugledu na naše portale BeautifulSerbia.info i ViaBalkans. com.

Vizuelni identitet i grafički dizajn sajta karakterišu braon “jesenji” tonovi kao i vrlo neobična – neuobičajena koncepcija i struktura. Cilj je bio da se pomerimo iz zone očekivanog i uobičajenog kada su u pitanju korporativni veb sajtovi.

Slajderi na početnoj stranici su vizuelno dominantni i “nose” čitav sajt u vizuelnom smislu. Govore istovremeno priču o nama, o gradu Zrenjaninu i o samom sajtu. Na njima su na vrlo neobičan način, fotografijama prikazani prikazani jutro, dan i veče u Zrenjaninu, prošlost grada sa njegovim simbolima, mostovima kao i “Zrenjanin live” – direktan prenos dešavanja u centru grada zahvaljujući BeotelNetovoj web kameri postavljenoj na gradskoj kući.

Logotip portala inspirisan je “jednim potezom” a predstavlja konture  katedrale sv. Ivana Nepomuka, najdominantnije građevine u gradu.

(function() {var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);})(); Tweet!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");

Zahvaljujući timu ljudi koji znaju šta hoće za kratko vreme kreirali smo odličan sajt koji je u isto vreme lep, jednostavan, praktičan i funkcionalan – baš sve što je potrebno jednoj ovakvoj firmi i baš sve što je potrebno za uspeh jednog web projekta.

Zasluge za ovako efektno rešenje pripadaju prvenstveno vlasnicima biznisa Nebojši i Vladi koji su već u samom startu znali šta hoće – jednostavnost i praktičnost.

U ovu ideju odlično se uklopila WordPress platforma i fantastični RT10 templejt koji smo sa uspehom primenili već na nekoliko web projekata. Dakle, koristili smo provereno dobru stvar!

Sve ovo nebi izgledalo kako izgleda bez grafičke dizajnerke Gordane Goce Bakić koja je kreirala vizuelni identitet My IT way-a (i sve ostale štampane korporativne materijale).

I na kraju, moja malenkost ja koji je sve ovosklopio u jedinstvenu celinu. Tako je nastala priča o web projektu My IT way. Više o njima saznaćete, naravno, na njihovom sajtu )

Izraz Copywriting nema adekvatan sinonim u Srpskom jeziku. Obično se prevodi kao „kreativno pisanje“ i sl. Međutim, reč je o specifičnom načinu i stilu pisanja u odnosu na ciljano tržište, grupacije potrošača, SEO i sl.

Drugim rečima copywriting je umetnost pisanja i izražavanja, sažimanja suštine vašeg posla u privlačne i kratke poruke upućene klijentu, na osnovu kojih će vas zapamtiti i kojima ćete ostaviti utisak profesionalnosti. Dobar copy će ostaviti jak utisak nakon kojeg će klijent osetiti potrebu da vam pokloni svoje poverenje.

Prema drugoj definiciji, copywriting je tekst odnosno sadržaj koji sačinjava promotivne slogane, radio džinglove, TV reklame (oglase i reklamne spotove), oglase u štampi, web prezentacije, e-mailove, web banere, PR tekstove, Bluetooth advertising poruke,  brošure, kataloge, bilborde, letke, saopštenja za javnost, čestitke, podsetnice i druge forme različitih medija.
Uopšte. pojam copywriting označava upotrebu kreativnih formi jezika i izražavanja u svrhu promocije kompanije, ličnosti, mišljenja ili ideja i sl.

 

Svrha copywrite-a ili promotivnog teksta je da posmatrača (čitaoca, slušaoca ili gledaoca) potakne na akciju i ubedi ga da reaguje, odnosno da kupi ponuđeni proizvod ili uslugu, prihvati vaše ideje, mišljenja, stavove i slično.

Copywriting sa posebnim akcentom na SEO (Optimizaciju sajtova)

(SEO – search engine optimization)

Kod tekstova koji sačinjavaju web prezentacije copywriting ima posebnu ulogu koja se odnosi na “optimizaciju teksta” za bolje kotiranje na pretraživačima (Google, Yahoo i sl.).
Ovo se, između ostalog, postiže učestalim korišćenjem ključnih reči i fraza u sadržaju web stranice. Veština copywriter-a ovde naročito dolazi do izražaja jer mora da pomiri razlike i tekst prilagodi volji čitalaca ali i robota tj. softvera pretraživača koji beleže sadržaj, razvrstavaju ga i rangiraju.

Copywriter
Copywriter (pisac) je kreativna i komunikativna ličnost koja ume da se izrazi na originalan i neformalan način. On stvara ideje i koncepte te je  često je ključni faktor svakog kreativnog tima. Copywriter nije samo čovek sa talentom za pisanje (novinarsko, književno…) već se odlično razume u marketing, advertajzing i biznis uopšte.
Copywriter naručiocu pruža sve usluge osmišljavanja slogana, propagandnih poruka, oglasa, scenarija i pisanja promotivnih tekstova.

Optimizacija sajta jeste niz aktvnosti i podešavanja preduzetih u cilju bolje pozicioniranosti na velikim svetskim i lokalnim pretraživačima.
Poenta je učiniti sajt jednako dopadljivim i interesantnim kako posetiocima tako i pretraživačima. Ovako ćemo, preko pretraživača, privući višestruko veći broj posetilaca u odnosu na sve ostale vidove marketinga i promocije sajta.

Najvažnija stvar u procesu optimizacije jeste shvatiti principe po kojima pretraživači funkcionišu tzv. algoritme koje koriste u postupku bodovanja svakog sajta. Važno je znati šta cene i tako vam daju dodatne poene, a šta ih posebno nervira pa vas ignorišu ili čak stavljaju na crnu listu…

Jasno je da ukoliko se vaš sajt nađe na prvoj ili bar prve dve izlistane stranice pretraživača u odnosu na traženu ključnu reč, imate velike šanse da vaš sajt bude posećen tj. da prodate svoj proizvod, uslugu ili šta je već cilj vaše prezentacije…

Cilj optimizacije je da navedete pretraživač da vas visoko rangira i pozicionira što je moguće više u odnosu na konkurenciju. Stoga je izuzetno važan pravilan izbor ključnih reči za koje se radi optimizacija i detaljna analiza situacije i konkurencije.

Kada imamo otkrivena tajna oružja kojima se služi konkurencija, kada znamo šta tačno hoćemo tj. koje su ključne reči koje će posetioce dovesti na naš sajt i kada znamo sve fazone i fore kojima se služi pretraživač, neće vam biti problem da se nađete na prvom mestu.

O tome šta pretraživači vole da vide i čuju i tako steknu visoko mišljenje o vama je nezahvalno govoriti jer kontinuirno menjaju i usavršavaju svoje algoritme po kojima vas procenjuju tako da bukvalno, ono što vredi danas, sutra biva potpuno beznačajno. Tako naprimer, nekada su tzv. “meta tagovi” bili osnova svake optimizacije tj. osnovni kriterijum po kojem pretraživač vrši selekciju a danas su marginalizovani ili čak u potpunosti beznačajni.
Stoga, važno je znati šta je danas u modi ili u trendu i tako se ponašati a već sledeće sezone sve će možda biti potpuni promašaj što znači da je optimizacija kontinuiran proces a ne jednokratan posao ili aktivnost preduzeta u svrhu bolje posećenosti.

Jednostavno, ukoliko želite biti u trendu, morate pratiti modu!

Danas je moderno linkovati se sa što više drugih sajtova sa sličnim ili približno sličnim sadržajem. Pretraživači smatraju da, ukoliko vas kolege sajtovi cene i poštuju to znači da ste vi veoma ugledan sajt i da stoga zaslužujete da se nađete na prvom mestu!
Takođe, pretraživači vole logiku te će rezultati optimizacije biti veći, čak i multiplikovani, ukoliko se ključne reči koje ste odabrali zaista nalaze na vašem sajtu kao ključne tj. da se nalaze u naslovima, u prvim rečenicama i da se ponavljaju više puta ali ne i previše jer će u tom slučaju posumnjati da ih varate i baciti vas na crnu listu…

Prethodna rečenica vas navodi da uočite dve vrste optimizacije: poštenu i nepoštenu! tzv. nepoštena optimizacija vam garantuje odlične ali u svakom slučaju kratkotrajne rezultate. Čim pretraživač shvati da ga lažete ili manipulišete njegovom inteligencijom bićete zauvek diskvalifikovani. Jedna od najčešćih prevara koja je svojevremeno “palila” jeste tzv. “nevidljivi tekst” tj. tekst koji je obojen istom bojom kao i pozadina sajta tako da je posmatraču zapravo nevidljiv a pretraživač veruje da to stvarno piše na sajtu.

Već sam pomenuo, pretraživači konstantno usavršavaju svoje algoritme po kojima vrše kategorizaciju sajtova tako da ćete svakako, pre ili kasnije, biti razotkriveni i prognani u mračni pakao gde vas niko neće videti… Međutim, ako se bavite poštenom optimizacijom i tako zapravo pomažete pretraživaču da vas uoči, dobićete kratkoročno lošije ali dugoročno mnogo bolje rezultate u odnosu na nepoštenu optimizaciju.

Šta je u kom momentu kriterijum pretraživača za pretragu sigurno niko ne zna jer su to strogo čuvane poslovne tajne ali postoje instrukcije koje pretraživači daju webmasterima kako bi olakšali posao na obostrano zadovoljstvo.
Nadalje, važna je i konstrukcija samog sajta tako da već pri samoj izradi, ili već pri projektovanju sajta, moramo voditi računa o vidljivosti na pretraživačima. Ukoliko se o ovome nije vodilo računa na vreme, vaš sajt će morati biti temeljno rekonstruisan…

Važne su i same tehnike izrade sajta! Osnovno pravilo jeste da kod (HTML kod) sajta mora biti ispravan i da sajtovi urađeni u Flash-u uopšte neće biti vidljivi (ovo za Flash više ne važi ali…). U nekim slučajevima i tzv. Java skripte će ostati nevidljive… Poenta je pronaći dobre kompromise i rešenja koja neće ići na štetu estetike i funkcionalnosti a u korist optimizacije.

I na kraju, pokušajte da uočite koliko puta je autor, u ovom tekstu, pomenuo reč “optimizicija” – ključnu reč ove stranice a sve u svrhu upravo optimizacije.

Internet marketing predstavlja posebnu granu marketinga u kojoj se internet koristi kao osnovni medij za komunikaciju.

Internet marketing jeste korišćenje web prezentacija, pretraživača, društvenih mreža i drugih web instrumenata u svhu stvaranja profita.

Web prezentacija predstavlja reklamu koja ima suštinske razlike u odnosu na druge vrste reklame kao što su reklamni video spotovi (TV reklame), audio reklame ili štampani vidovi reklama (oglasi, novinske reklame, brošure, katalozi i sl). Web prezentacija može biti interaktivna (može komunicirati sa ciljnim grupacijama kojima je namenjena) i za razliku od ostalih, gorenavedenih, nije nametnuta već zainteresovani klijenti ili potrošači sami dolaze do nje što njen efekat čini uveliko jačim (razmislite koliko puta prebacite kanal kada su na redu reklame!)

Porast broja web prezentacija je posledica činjenice da internet postaje najmasovniji medij i da ga s razlogom nazivaju medijem budućnosti! već je postao standard da se sva preduzeća (privatna i javna), preduzetnici i organizacije (vladine i nevladine) pojavljuju se na internetu ne samo u kontekstu sajtova strukovnih i prodajnih prezentacija već i sa svojim zvaničnim prezentacijama urađenim po svim profesionalnim standardima.

Međutim, postavkom prezentacije na internet ne završava se priča o web marketingu! Naprotiv, adekvatnu Internet prezentaciju treba da prati kontinuirani niz drugih aktivnosti poput opimizacije – SEO (Search Engine Optimization) koja podrazumeva niz praktičnih aktivnosti i trikova koji se preduzimaju zarad bolje pozicije u rezultatima pretraživača, zatim, promocije web prezentacija, reklamiranje na drugim web prezentacijama (razmena banera, linkova i sl.), E-časopisi (popularno zvani newsletters ili mailing liste), diskusije i ostali alternativni načini Internet marketinga koji su adekvatni poslovanju određene kompanije.

Iz gorenavedenog izlaganja može se zaključiti da je neophodno planski i promišljeno regulisati sve akcije koje će se preduzimati u vezi s internet marketingom ukoliko se žele postići pozitivni poslovni rezultati.

Za dobar marketing nisu najvažnija velika finansijska sredstva, već znanje i ideje. Marketing nije skup propagandnih akcija (reklama, oglasa i sl.) preduzetih u svrhu poboljšanja prodaje. Naprotiv, marketing je naučna disciplina koja se bavi pitanjima tržišta, potreba na tržištu i načina zadovoljavanja tih potreba, to je proces sticanja lojalnih kupaca za vaše proizvode i usluge u dovoljnom broju i dovoljno brzo da vaše preduzeće postane profitabilno.

Marketing zahteva kontinuiranu analizu, istraživanje, planiranje i praćenje rezultata korišćenjem standardnih i alternativnih metoda.

 

blogodak blog

Blogodak?

Blogodak je vaš pogled na domaću blogosferu. Prijavite se i napravite sopstvenu listu blogova koje pratite.

O projektu

Podrška

MyCity.rs

DevProTalk

Duhovi iz Palmotićeve 37