DOO I PDV KAO MOGUĆNOST IZBORA

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), odnosno njegovi vlasnici ili neki drugi oblik organizovanja privrednog subjekta, vrlo često na početku poslovanja imaju nemalu dilemu: prijaviti se na sistem PDV-a (poreza na dodatu vrednost) ili ne. Mada se i sam pojam DOO često vezuje za sistem PDV-A,u poslovnoj praksi to ipak nije slučaj.

Porez na dodatu vrednost predstavlja porez na potrošnju, a obračunava se i plaća na osnovu prodatih proizvoda i pruženih usluga tokom obavljanja delatnosti i na uvoz dobara.

Obveznici poreza su, prema zakonu o PDV, oni koji tokom obavljanja svoje delatnosti vrše promet (prodaju) dobara i usluga uz određenu naknadu.

DOBROVOLJAN ILI OBAVEZAN ULAZAK U SISTEM PDV-A

Jedna od najvećih dilema za preduzetnike jeste način ulaska u sistem PDV-a, budući da postoje dva:

obavezan – nastala je obaveza plaćanja PDV-a
dobrovoljan – firma sama želi da se prijavi za plaćanje plaćanje PDV-a

Kroz više članova Zakona o porezu na dodatu vrednost regulisan je ulazak u sistem PDV-a, a definisani su i uslovi pod kojima je moguće evidentiranje obveznika u ovaj sistem kao dobroovoljno ili obavezno.

Svi privredni subjekti koji su tokom prethodnih 12 meseci ostvarili ukupan promet preko osam miliona dinara prijavljuju se obavezno u sistem PDV-a.

U slučaju da se prilikom registracije radnje, agencije ili preduzeća, predviđa da će promet sledećih 12 meseci (bez obzira na samu kalendarsku godinu) biti manji od osam miliona dinara, nema obaveze da taj privredni subjekt bude u sistemu PDV-a.

Fakture tog subjekta biće u tom slučaju bez iskazanog PDV-a, a to je povoljnost i za kupce njegovih roba ili usluga, ako ni sami nisu u sistemu PDV-a. Što je slučaj, recimo, i kada su u pitanju fizička lica.

Ukoliko je pak firma u sistemu PDV-a, imate pravo da na sve svoju robu i usluge obračunava i naplaćuje PDV. Za njene kupce koji su u sistemu PDV-a to je odbitna stavka za njihov PDV. A i firma u sistemu PDV-a sav obračunati PDV na fakturama onih dobavljača koji su u sistemu takođe odbija.

Takođe i svi subjekti koji su u proteklih 12 meseci ostvarili promet manji od osam miliona dinara, nemaju obavezu da se prijave u sistem PDV-a, ali, kao i novoregistrovani, mogu se dobrovoljno opredeliti i za PDV, procene li da za to imaju interes.

U praksi se najčešće, kada je dobrovoljnom prijavljivanju za sistem PDV-a reč, dešavaju ove situacije:

na početku rada firma proceni da će imati veći obim poslovanja pa dakle i veliki promet i stoga se dobrovoljno prijave u sistem PDV-a
– odlučuju se na za sistem PDV-a kada već imaju ukupan promet
približan limitu od osam miliona, a procene da će imati korist od toga da budu u ovom sistemu
– na početku poslovanja, dok firma još nema puno izdatih računa, a pritom kupuje opremu za adaptaciju poslovnog prostora i ima troškove materijala i zakupa, prijavljuje se na sistem PDV-a kako bi mogla da ostvari pravo na povraćaj više plaćenog PDV-a iz ulaznih računa.

Važno je imati u vidu i to da u sistemu PDV-a mogu biti samo pravna
lica i preduzetnici koji koriste usluge računovodstvene agencije kod
ovlašćenog knjigovođe.

Paušalci ne mogu biti i paušalno oporezovani i u sistemu PDV-a. (Na sistem paušalnog oporezivanja pravo imaju preduzetnici koji u toku godine ostvare prihod do šest miliona dinara. Prekorače li ga i dostignu limit od osam miliona, oni gube to pravo plaćanja paušalnog poreza i u obavezi su da podnesu poresku prijavu za ulazak u sistem PDV-a.

Prijavljivanje u sistem PDV obavlja se predajom evidencione prijave EPPDV Poreskoj upravi. Sve firme poreske prijave vezane za PDV mogu
podneti elektronskim putem.

Firma koja želi se dobrovoljno prijavljuje na sistem PDV-a može to da uradi bilo kog datuma u godini. Za razliku od onih privrednih subjekata koji su u sistemu obaveznog plaćanja PDV-a, ona sama odlučuje o datumu početka PDV-a. EPPDV takođe podnosi do 15.u mesecu, za promet iz prethodnog meseca. Recimo, kada firma sama odluči da preda poresku prijavu sa datumom 25. februar, ima obavezu da je preda do 15. u narednom mesecu. Sve obaveze oko PDV-a nastaju od datuma koji je naveden u prijavi, odnosno od onog koji je firma sama odabrala.

Od trenutka nastajanja poreske obaveze, u oba slučaja važe ista pravila za firme koje one, kao poreski obveznici, imaju:

 • porez obračunavaju svakog meseca,
 • prijavu podnose najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec,
 •  obavezno mesečno obračunavanje i plaćanje naredne dve godine.

Sve firme koje prvi put uđu u sistem PDV-a postaju mesečni obveznici, tokom prve dve godine poslovanja. Nakon toga, ako za godinu dana ostvare ukupan promet više od 50.000.000 dinara i dalje ostaju mesečni obveznici.

Ukoliko imaju manji promet od toga, postaju tromesečni obveznici.

Olakšavajuća okolnost za sve firme je ta što se sve poreske prijave
vezane za PDV mogu podneti elektronskim putem.

ŠTA JE UKUPAN PROMET

Zbir svih izdatih računa za prodaju dobara i usluga tokom proteklih 12 meseci, mada nije precizna niti detaljna definicija, ali može da posluži kao okvirna odrednica za određivanje kupnog primeta. ( Ukupan promet koji je ostvaren tokom prethodnih godinu dana ne odnosi se na kalendarsku godinu koja traje od 1. januara do 31. decembra, već na prethodnih 12 meseci poslovanja privrednog subjekta. Godinu dana je, inače, period uzet kao okvir za sumiranje finansijskog stanja, radi utvrđivanja tačnog iznosa prometa.

PREDNOST SISTEMA PDV

 • nije obavezan dok nije prekoračen limit od osam miliona dinara
 •  obveznik može da ga kontroliše i da dobrovoljno da podnesu prijavu za ulazak u sistem PDV-a
 • promet robe i usluga može biti oslobođen ove poreske obaveze po
  pojedinim stavkama
 • obveznik može da koristi odbitne stavke u vidu prava na povraćaj više plaćenog poreza
 • prijava se može podneti i u elektronskom obliku
 • postojanje striktnih rokova
 • paušalci nemaju obavezu plaćanja PDV-a

MANE SISTEMA PDV

 • nedovoljna jasnoća u nekim zvaničnim tumačenjima
 • visoka stopa poreza
 • visoke sankcije za nepoštovanje zadatih rokova pri predaji prijava
 • oni koji nisu u sistemu PDV-a, prilikom kupovine robe i usluga
  moraju isti da plaćaju, ali nemaju pravo na odbitne stavke i na
  povraćaj plaćenog poreza
 • posle ulaska u sistem PDV-a privredni subjekti imaju obavezu da ga
  plaćaju dve godine

About the author

Bloger

Obožava dobre sadržaje.

View all posts

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *