oporavak

Neke od metoda u fizikalnoj terapiji

Medicina je efikasna onoliko koliko tehnika napreduje. Ovo pogotovu važi za fizikalnu medicinu u kojoj se stalno pojavljuju savremeni i tehnički napredni uređaji koji pomeraju granice i ono što se godinama lečilo, sada može efikasno da se reši sa 5-10 terapija. U ovom članku nabrojaćemo neke od tradicionalnih, ali i neke od modernih metoda koji se koriste u fizikalnoj terapiji.

Još davne 1889. Luiđi Galvani iz Bolonje je počeo u terapijske svrhe da upotrebljava galvansku struju i od tada u stvari kreće šira upotreba galvanske struje u medicini. Počinju da se prave velike baterije za upotrebu u terapeutske svrhe.

Galvanska struja

Danas se galvanska stuja dobija iz naizmenične struje frekvencije 50 do 100 Hz i napona od 220 V. Uređaji su sastavljeni iz više elektronskih cevi koje propuštaju naizmeničnu struju samo u jednom smeru (od katode prema anodi) kako u stvari nastaje usmerena jednosmerna struja koja se primenjuje u terapeutske svrhe.

U praksi galvansku struju kao terapijski postupak primenujemo preko kože i sluzokože, pod uslovom da su intaktne površine neoštećene, a neposredni kontakt ostvaruje se preko elektroda kako bi taj deo tela bio provodnik struje i da bismo zatvorili kolo struje.

Elektrode koje se postavljaju na telo su pločastog, kuglastog, pstenastog ili oblika valjka. Izrađene su obično od kalaja, cinka, aluminijuma ili srebra. Kao medijatori između tela i elektroda stavlja se gaza debljine do 2 cm, natopljena u topli fiziološki rastvor. Zavisno od regije tela koriste se različite oblike elektroda (za lice elektroda u obluku slova E; za ektremitete i trup koriste se elektrode dugačke, pločaste; za vrat-posebne, u obliku okovratnika; za rameni pojas koristi se pločasta kvadratnog oblika itd.)

Tehnike primene u klasičnoj galvanoterapiji su stvar prakse i znanja.

Kao prvo, treba dobro pripremiti elektrode, fiziološki rastvor, sve aparate, priključke. U praktičnoj primeni jačinu aplikacije određujemo na osvnovu individualne osetljivosti pacijenta.

Svako od nas na različite načine oseća to peckanje, trnjenje, bockanje koje struja izaziva u telu. Intenzitet struje dozvoljen je do 60mA, a njega je moguće povećati narednog dana po dolasku na terapiju. Vreme trajanja određuje terapeut (20 ili 25 minuta po 8 ili 10mA).

Drugi parametar je jačina struje po jedinici površine elektrode (mA/cm2). Jačina struje mora biti u granicama fiziološke osetljivosti odnosno od 0.1 do 0.5 mA/cm2.

Jedna aplikacija traje između 10-20 minuta. Kada su obe elektrode fiksirane onda je to stabilna galvanizacija, kada pločaste elektrode menjaju mesto longitudalno (duž segmenta u pravcu venske cirkulacije), onda je to longitudalna galvanizacija (kada se tretiraju listovi na nogama, cervikalni deo kičme itd.).

Kakve koristi imamo od galvanske struje?

 • galvanska struja deluje na nervne završetke i smanjuju bol.
 • povećeva se osetljivost nerava pod dejstvom katode, smanjuje pod dejstvom anode.
 • tretiranjem galvanskom strujom nastaje vazodilatacija (proširenje krvnih sudova) što uzrokuje intenzivniji dotok krvi (hiperemija). Koža ispod aplicirane elektrode postaje toplija, crvenija

Kada se galvanska struja koristi a kada ne?

 1. za neke reumatske bolesti, osim kod upalnih i onih u aktivnoj i akutnoj fazi,
 2. kod paralize (u pripremi za ektrostimulaciju galvanska struja smanjuje kožni otpor i pomaže mišićnu kontrakciju)
 3. kod bolesti vena

Ova se struja ne koristi kod akutnih upala, zloćudnih bolesti, nekih hroničnih oboljenja srca, krvarenja ili kod sklonosti krvarenju, kao i kad tkivo u sebi sadrži neki metal.

Pored galvanske u fizikalnoj terapiji su i

 • interferentne struje (nisko frekventne struje naizmeničnog karaktera koje nastaju u tkivima dejstvom srednje frekventnih struja)
 • faradizacija (niskofrekventna struja od 30-50 Hz)
 • elektrostimulacija
 • visokofrekventne struje (naizmenične struje frekvencije od 100.000Hz)

Sonoterapija

Sonoterapija je primena zvučne energije.

U fizikalnoj terapiji razlikujemo infrazvuk i ultrazvuk. Prodorna moć ultrazvuka u tkivima zavisi od njegove frekvencije i provodljivosti tkiva, te tako ukoliko je frekvencija veća – veća je i apsorpcija toplote u tkivima.

Primenom frekvencije od npr. 800 KHz dubina prodiranja je 7 cm, od 3 MHz dubina prodiranja je 2 cm. Uređaj kojim se radi ultrazvuk sastoji se od generatora naizmenične struje (800 kHz) koja se dovodi na kristal u glavi aplikatora.

Naizmenična polarizacija kristala izaziva treperenje / titranje iste frekvencije i nastaje ultrazvuk. Kao kontaktno sredstvo koristi se parafinsko ulje, gelovi itd. Visoke doze ultrazvuka mogu mehanički oštetiti tkivo, tako da se ne primenjuju doze veće od 2 W/cm2 za površinu aplikatora.

Na neke delove tela (šake, stopala) ultrazvuk se radi kroz vodenu kupku (frekvencija 800 kHz-1MHz).

Danas postoje jako savremeni akustični tehnički uređaji koji neverovatno efiksano rešavaju probleme kad je u pitanju teniski lakat, petni trn, akutna stanja ahilove tetive (shockwave terapija na primer) i td…

Kada koristimo ultrazvuk, a kada je to zabranjeno

Dozvoljena je upotreba ultrazvuka:

 • kod hroničnih i degenerativnih bolesti
 • prilikom povrede ligamenata
 • kod bolnog i ukočenog ramenog dela
 • kod hroničnog bolnog stanja mišića
 • kod mišićnog spazma.

Ne koristimo ultrazvuk kod akutne i sveže upale mišića, kada bi izazivanje hiperemije bilo suvišno ili štetno i kada ima sklonosti prema krvarenju bilo koje vrste.

Tehnike primene su različite te postoji direktna (na ravnim površinama, npr. duž kičmenog stuba, na zglobovima, podkolenicama, laktu, nadlaktici), indirektna (kad je nemogući potpuni kontakt ultrazvučne glave na oboleli deo tela, npr. kod skočnog zlogba, ahilove tetive, lakta, potkolenice). Postoji i primena u vodenoj sredini, a cilj joj je omekšavanje dubokih tkivnih ožiljaka i fibroznog tkiva.

Fizikalna terapija dejstvom lampe sa infracrvenim zracima

Fototerapija je terapija svetlom. Nastala je početkom 20. veka kao metoda fizikalne terapije, gde se za lečenje primenjuju ultraljubičasti zraci (UVA i UVB). Način na koji ultravioletno svetlo (UV) terapijski deluje na telo nije u potpunosti poznato, pa tako dosadašnja istraživanja tvrde da se dejstvo svetlosne energije na čovečiji organizam zasniva se na dejstvu određenih kvanata energije koji prodiru kroz kožu i apsorbuju se u ćelijama.

Što je talasna dužina zračenja manja, svetlosni kvant je veći (gama-x zraci-UV-vidljiva svetlost-IR).

Svetlosna terapija – dejstvo infra-rcrvenih zraka na organizam – pre svega ima toplotno dejstvo, a može se manifestovati lokalno ili refleksno preko refleksnih zona. Na tretiranim delovima na koži posle nekoliko minuta primene javlja se crvenilo, eritem koji traje oko jedan sat posle terapije.

Tako se izaziva vazodilatacija koja dovodi do brže cirkulacije krvi, ubrzanog metabolizma, ubrzane limfne cirkulacije i relaksacije mišica. Zbog toga predstavlja uvodnu proceduru u tretman masažom.

U praksi se koriste biodozimetri sa određivanjem eksponaže UV na osnovu vrednosti geometrijske progresije. Odabere se dobar upadni ugao svetla, pacijent se zaštiti naočarima i drži se propisano rastojanje od lampe. Biodozimetri mogu biti napravljeni od platna, gumiranog platna, plastične folije sa prorezima pravougaonog oblika i različite su dimenzije, zavisno od dela tela gde ćemo ga primeniti.

Postoji i termin biodoza kojim se ispituje individualna osetljivost kože i sluzokože. U tom procesu se tokom vremena prati eksponiranje i testira se pojava eritema na koži. Mora se paziti i na koliko je zagrejana lampa, mesta koja su zračena ne smeju se mazati i prati.

Benefiti primene tretmana fototerapije: povećanje otpornosti organizma, ubrzavanje metabolizma, lečenje sinusitisa, distorzije, hematoma, miositisa, reumatizma…

Kontraindikacije su: mala ili jača krvarenja, niska tolerancija prema toploti itd.

Laser terapija

Light Amplification of Radiation” je termin koji se prevodi kao “Pojačanje svetlosti stimulisanom emisijom zračenja”. Kod svakog lasera postoje tri osnovna elementa – aktivna materija, sistem za pobudu, rezonantni sistem, u biološkom smislu efekat lasera je koherencija, talasna dužina i energija.

Preporučuje se kao zamena za akupunkturu, ali i kod promena na koži kao što je herpes ili druga oštećenja kože.

On ima regenerativno dejstvo i pospešuje metabolizam. Trajanje aplikacije je jako kratko, od 10 do 20 sec. Jedna seansa traje od 180-350 sec. Emisiona frekvencija je od 60-640 Hz.

Kakve su koristi od terapije laserom?

 • terapijski nadražaj na određene biološke aktivne tačke na koži imaju analgetičko, antiinflamatorno i antiedematozno dejstvo
 • laseroterapijom stimulišemo rast ćelija vezivnog tkiva, tkiva tetiva, koštanog tkiva
 • bolja je aktivnost tkiva jer se povećava sadržaj specifičnih enzima kao i proizvodnja ćelijskih produkata
 • pomoć kod opekotina i hirurških rana jer laser terapija smanjuje stvaranje fibroznog tkiva.

About the author

Bloger

Obožava dobre sadržaje.

View all posts

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *