sudski-tumac

Od prevodioca do sudskog tumača – težak ali isplativ put

Veliki broj ljudi zna strane jezike i mnogi smatraju da veoma dobro razumeju kada im se neko obraća na nekom stranom jeziku. Da li u potpunosti možete samostalno da prevedete tekst?

Svakako tu može da se javi problem, jer ako se samo malo reči pogreši, izgubiće se smisao teksta. U svakodnevnoj komunikaciji to i ne predstavlja neki veliki problem, ali zato ako se prevode tekstovi vezani za neku saradnju sa firmom, može doći do gubljenja konteksta teksta.

Zato je neophodno ukoliko prevodite bitna dokumenta ili neke tekstove od značaja za poslovnu saradnju da se obratite prevodiocu, odnosno sudskom tumaču kako bi bilo sve validno.

Razlika sudski prevodilac ili sudski tumač

Ljude često zbunjuje da li su u pitanju dve različite osobe i koji su njihovi poslovi. Ustvari razlika ne postoji, razlika postoji samo u imenu. Sudski prevodilac je novi naziv za sudskog tumača, a delatnost koju obavljaju je ista. Postoji razlika između sudskih prevodilaca i prevodilaca

. Sudski tumači imaju ovlašćenja da potvrđuju dokumenta pečatom, i na taj način ističu validnost dokumenta.

Tu dozvolu i zvanje dobijaju iz Ministarstva pravde. Prevodilac je osoba koja dobro poznaje jezik i prevodi sa stranog na maternji i obrnuto, ali ne poseduje pečat.

Kako postati sudski tumač?

Sudski tumač ne može biti svako. Pre sve toga je jedna visoko obrazovana osoba, sa vrsnim poznavanjem stranog jezika i sa dovoljno iskustva. Ponekad se možda zapitate kako doći do zvanja sudskog tumača. Taj konkurs za licencu raspisuje Ministarstvo pravde.

Osoba koja želi da postane sudski tumač mora da ima završen Filološki fakultet, srpsko državljanstvo i prebivalište, da nije osuđivana i pet godina radnog iskustva u prevodilačkim agencijama. Svakako da sudski tumači imaju impresivne plate, ali doći do te plate nekad zna da bude veoma dug proces.

Potrebno je iskustvo i preporuke za rad kao obični prevodilac i sertifikat o završenom kursu koji sprovodi Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije. Kao što vidite potrebno je da imate bogato znanje i iskustvo, ako želite ovako ambicioznu profesiju.

Ko je prevodilac?

Prevodilac je osoba koja se stručno bavi prevođenjem tekstova, na strani jezik i sa stranog na maternji jezik. To su osobe sa visokim obrazovanjem, koje koriste stručne termine i spremne su da prevedu bilo koji tekst i iz bilo koje predmetne oblasti.

U praksi se pokazalo da se najviše rade prevodi na engleski, francuski, španski, italijanski, nemački jezik, ali svakako ako vam treba prevod i na neki drugi jezik, u prevodilačkim agencijama možete naći prave ljude. Svaki tekst kada se prevede, ponovo se čita i prilagođava duhu jezika na koji se prevodi. Takođe ostvarena je i maksimalna saradnja sa sudskim tumačima, ukoliko je potrebna overa dokumenta.

Prevodilačke agencije – sve na jednom mestu

Prevodilačke agencije imaju visoko obrazovane timove, sastavljene isključivo od profesionalaca.

Tako ukoliko vam treba bilo koji prevod teksta, bilo kog dokumenta prevodilačke agencije vam stoje na usluzi. Sudski prevodioci su vrlo temeljni i posvećeni svom poslu. Prevode dokumenta i sve što treba u vrlo kratkom vremenskom periodu i pod pritiskom. Koriste svu potrebnu stručnu terminologiju, kako bi prevodi bili u potpunosti istovetni sa originalom.

About the author

Bloger

Obožava dobre sadržaje.

View all posts

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *